خانه افشار، اثر علی‌اکبر صارمی

به همراه دستخط توضیحات علی‌اکبر صارمی درباره این پروژه

خانه‌ی افشار متعلق به خواهرم در انتهای خیابان زعفرانیه‌ی تهران و در زمین شیبداری که کوه‌های البرز را پشت سر داشت، قرار گرفته بود. در طراحی این خانه  در سال 1354 سعی کردم به گونه‌ای نماهای ساختمان یا پوسته‌ی بیرونی آن را از بخش‌های عملکردی درونی جدا کنم و در مقابل هم قرار دهم، به طوری که هر دو بخش خوانا و برای بیننده، قابل درک باشد. در نتیجه پوسته‌ی بیرونی به صورت پرده‌ای با ستون‌های باریک و به فاصله‌ی چندمتر از فضاهای عملکردی درونی قرار گرفت و فضایی شبیه ایوان در جلوی ساختمان به وجود آمد که سقف نداشت. خوشبختانه، این خانه هنوز سرپاست و غالبا در اجاره‌ی سفارتخانه‌های اروپایی‌ست و امیدوارم به عنوان اثری کوچک از معماری مدرن ایران از گزند زمانه محفوظ بماند. این خانه زمانی در اجاره‌ی سفارت هلند قرار داشت و همسر کنسول که خود، هنرمند نقاش بود می‌گفت: «که این خانه مرا به یاد خانه‌ی گریت ریتولد (Greet Ritveld) در هلند می‌اندازد که جزو اولین خانه‌های مدرن است که در دهه‌ی ۲۰ قرن بیستم میلادی ساخته شد.» گفتم: «درست حدس زده‌اید زیرا خانه‌ی ریتولد به صورتی انتزاعی از ترکیب سطوح صاف و هندسی تشکیل و در طراحی خانه‌ی افشار نیز به گونه‌ای از همان تفکر ترکیب احجام و سطوح آبستره و مجرد بهره گرفته شده است.» من هنوز معتقد به این نوع ترکیب‌بندی احجام و سطوح هستم و معتقدم معماری مدرن اولیه، جای پژوهش بسیار دارد.

معماری معاصر ایران :مسکونی

_____________________________

نام پروژه: خانه افشار

این پروژه اثری است از علی‌اکبر صارمی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی‌اکبر صارمی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!