خانه ابراهیمی، اثر علی‌اکبر صارمی

معماری معاصر ایران :مسکونی

_________________________________

نام پروژه: خانه ابراهیمی
اثر: علی‌اکبر صارمی
موقعیت پروژه: تهران
سال ساخت: 1354

این پروژه اثری است از علی‌اکبر صارمی
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار علی‌اکبر صارمی در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!