خانه‌ سئو کِر تای اثر استودیوی طراحی توئین

خانه‌ سئو کِر تای

استودیوی طراحی توئین (TYIN) یک سازمان غیرانتفاعی است که از طریق معماری به امور انسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوستانه می‌پردازد. این استودیو توسط پنج دانشجوی معمار از یو.تی.ان.یو (NTNU) اداره می‌شد که در سال آخر فعالیت خود تصمیم به فعالیت در حوزه برنامه‌ریزی و ساخت پروژه‌های کوچک ‌مقیاس در تایلند با هدف بهبود زندگی در شرایط سخت، گرفتند. استودیوی طراحی توئین در انجام این پروژه‌ها برای امکان تاثیرگذاری فراتر از ابعاد کالبدی از همکاری مردم محلی و یادگیری متقابل استفاده می‌کند. یکی از پروژه‌هایی که با این هدف در استودیوی طراحی توئین انجام شد، خانه‌های سئو کِر تای در روستای کوچکی در سال 2008 بود، اکثر ساکنان این روستا، پناهندگان کارن (Karen) بودند که درصد بالایی از آن را کودکان تشکیل می‌دادند، بنابراین مهم‌ترین هدف این پروژه این بود که به نوعی، آن‌چه را که این بچه‌ها در یک موقعیت عادی، تجربه می‌کنند، بتواند از نو خلق کند و هر بچه‌ای یک فضای خصوصی، خانه‌ای برای زندگی در محله‌ای که بتواند در آن تعامل و بازی کند، داشته باشد. در ساخت این شش واحد از تکنیک بامبوی مورد استفاده در خانه‌ها و صنایع دستی محلی، استفاده شد که اکثر این بامبوها در مکانی در چند کیلومتری این سایت تهیه می‌شدند. اشکال مخصوص سقف در خانه‌های سئو کِر تای امکان تهویه طبیعی و موثر را همزمان با جمع‌آوری آب باران در طی فصل‌های بارانی و استفاده در دوره‌های خشکی را امکان‌پذیر می‌کند. ساختمان‌ها دارای ساختاری پیش‌ساخته بودند که در سایت مونتاژ می‌شدند. اصول مهمی چون مهاربندی، استفاده اقتصادی از مصالح، محافظت از رطوبت و غیره در ساخت این ساختمان‌ها امکان دستیابی به سنت ساختمان‌های پایدارتر در آینده را امکان‌پذیر می‌کند.

معماری معاصر جهان: انسان‌دوستانه

_______________________________________

نام پروژه: خانه سئو کِر تای
عملکرد: مسکونی
شرکت-دفتر طراحی: استودیوی طراحی توئین
تاریخ شروع و پایان ساخت:  2008

مدارک فنی