خانه‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی لاک‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت
جزیره‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی مرجانی ماناسوتا، فلوریدا، امریکا

خواسته‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی اولیه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی کارفرمایان، خانه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ای ساحلی به سبک سنتی برای استراحت در تعطیلات بود. حضور یک موتورسیکلت هارلی داویدسن در اتاق نشیمن و سرنخ‌های پرشماری از این دست، از شیوه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی زندگی نه چندان متعارف حکایت داشتند. ایده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی «خانه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت» مستقیماً از ویژگی‌های خود جزیره‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی ماناسوتا سرچشمه می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­گیرد که پناهگاه امنی برای لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت‌های دریایی به شمار می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آید.
شرایط آب‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­وهوایی سایت اقتضا می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­کرد که بنا در برابر آفتاب سوزان، توفان‌های شدید، بادهای تند و امواج بلند مقاوم باشد. به همین دلیل، سازه روی شمع‌های بتنی برپا شد که به اندازه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی ارتفاع خود ساختمان در زمین فرو رفته بودند. دوازده در، دسترسی به ایوان‌های پرسایه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی گرداگرد سه وجه ساختمان را ممکن می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­سازند. ایوان‌ها امکان استفاده از محیط آرام و دوری جستن از گرما و درخشش طاقت‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­فرسای خورشید را فراهم می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آورند. یکی دیگر از ویژگی‌های آب‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­وهوایی این ناحیه از امریکا، ریزش باران‌های سیل‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آساست. شیارهای پیوسته در لبه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­های بام، که به خوبی از چشم پنهان شده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اند، آب باران را جمع می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­کنند. پله‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ها و آسانسور در وجه شمالی پلان مربع قرار گرفته‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اند. این استراتژی امکان استفاده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی فضاهای نشیمن از طلوع و غروب‌های زیبا و اشراف به مناظر جنوب جزیره را فراهم می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آورد.
سازه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی مقدماتی این خانه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی متقارن و زیبا، از دال‌ها و ستون‌هایی از بتن درجا تشکیل می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­شود که بر روی شمع‌های کوبیده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی بتنی پیش‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ساخته سوار شده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اند. پیش‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آمدگی‌های دال‌ها، محوطه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­های باز و عرشه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­های ساختمان را تشکیل می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­دهند. سازه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی سقف، دارای اسکلت چوبی و یک شاه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­تیر قوس‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­دار بتنی مرکزی است. روکار بیرونی شامل گچ رنگ‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­نخورده و در مورد سقف، فولاد رنگی است.
مسائل محیطی به شکل‌های گوناگون در طراحی این خانه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی ساحلی لحاظ شده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اند. دو سیستم پمپ گرما که جداگانه کار گذاشته شده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اند (یکی در طبقه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی پایین و دیگری برای دو طبقه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی بالایی) گرما و سرمای خانه را تنظیم می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­کنند. شیشه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ها از جنس عایق و ضدتابش هستند و میزان جذب گرما را کاهش می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­دهند. به واسطه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی موقعیت خانه که نزدیک محل تخم‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­گذاری لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشتهاست، نورهای ساطع از خانه باید طوری پوشانده شوند که لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت‌ها آن را با مهتاب اشتباه نگیرند. مهتاب راهنمای لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت‌هایی است که از تخم بیرون می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آیند و باید به سوی ساحل و دریا بخزند.
پیش‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آمدگی‌های طبقات بالایی هم حفاظی برای ساختمان ایجاد می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­کنند و هم فضاهایی بیرونی پدید می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­آورند که در آنها می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­توان از نسیم و چشم‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­اندازهای خلیج لذت برد. طراحی باز و گشوده، امکان استفاده از نور طبیعی، تهویه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی متقابل و دوطرفه را فراهم می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­سازد و ساکنان می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­توانند در سراسر سال از زندگی توأم در درون و بیرون از خانه سود ببرند.
در دید از خلیج مکزیک به نظر می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­رسد خانه در شنزاری طبیعی جا گرفته است. این یکی از تدابیر حفاظتی خانه در برابر ناملایمات جوّی است. شکل خمیده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی سقف و فضاهای امن و محافظت‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­شده‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی درونی، یادآور لاک لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت هستند. نورپردازی ثابت، تقلیدی از شکل تخم لاک‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­پشت است. همه‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ی این ویژگی‌های طراحی، بر اهمیت هماهنگی فضای معماری با محیط طبیعی تأکید می‌‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­‌‌‌­­‌­­‌‌­­‌­­ورزد.