خانه‌ی ارس

اثر محمدرضا مرعشی، ساناز خامنه

خانه‌ی ارس در زمینی مربع شکل به مساحت 400 مترمربع طراحی شده است. ایده‌ی اولیه‌ی طراحی از تغییر ساختار در قالب اولیه‌ی طرح، یعنی یک مکعب به ابعاد 17×10 و به ارتفاع سه طبقه که مطابق با ضوابط پیش‌بینی شده بود به وجود آمده است. ایجاد یک وید مرکزی جهت قرارگیری فضای ارتباطی بنا به صورت یک عنصر حرکتی و دنبال‌شونده و جایگزین کردن متراژ این فضای خالی به صورت کنسول در چهار وجه ساختمان در طبقات دوم و سوم جهت کامل کردن فضاها و پر کردن کسری متراژ ایجاد شده در مرکز ساختمان، باعث گردید تا این فضای ارتباطی، ساختمان را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کند. این دو بخش با یک اختلاف سطح 72 سانتی‌متری نسبت به یکدیگر علاوه بر تفکیک فضاها و ایجاد تنوع و تعدد سطوح دسترسی، تناسب حجمی بهتری را موجب می‌شدند. حذف طبقه‌ی سوم در بخش غربی و انتقال آن به زیرزمین جهت ساخت موتورخانه و سرایداری باعث گردید تا بتوانیم هم از ارتفاع نبش غربی بکاهیم و هم با توجه به کوچک بودن حیاط باقی مانده، یک بام سبز در این طبقه ایجاد کنیم که با توجه به باز بودن اطراف آن بهترین دید را جهت استفاده از فضا در شمال و جنوب ساختمان دارا می‌باشد. اینگونه ارتباط حیاط و بام سبز از طریق وید مرکزی معنای بهتری پیدا کرد. در واقع اتصال دو حیاط در دو سطح مختلف، با عنصر ارتباطی پله که این بار نه فقط نقش ارتباط عمودی بلکه نقش حرکت و کاوش، جهت یافتن دید و منظر‌های ساختمان را برای مخاطب بازی می‌کند، ایجاد شده است. وجود نورگیر سقفی در بخش شرقی و غربی علاوه بر نور‌رسانی بهتر به فضا و ایجاد دید آسمان برای مخاطب به ارتباط بین این دو حیاط کمک ویژه‌ای می‌نماید و به خواسته‌ی مهم کارفرما یعنی داشتن فضاهایی با نور زیاد، تحقق می‌بخشد.

معماری معاصر ایران: مسکونی

_______________________________________

نام پروژه: خانه‌ی ارس / عملکرد: مسکونی
شرکت: گروه معماری نوآر
معماران اصلی: محمدرضا مرعشی، ساناز خامنه
همکاران طراحی: احسان گلریز، محسن سمیعی، غزال امینی، مهدیه پاکدل، محمدصادق
لطفعلیان، علی موسوی
طراح سازه: بهرنگ بن یآدم
تاسیسات الکتریکی: آقای ونکی
تاسیسات مکانیکی: علی فرجی
مدیر تیم اجرایی: آرش اسماعی لزاده
کارفرما: آقای نیک‌فرمان
آدرس پروژه: تهران، لواسان
مساحت زمین-زیر بنا: 400 مترمربع، 450 مترمربع
تاریخ شروع و پایان ساخت: خرداد 97 تا شهریور 98
عکاس پروژه: علی دقیق
ایمیل: Noiroffice@Gmail.Com
  Noiroffice

مدارک فنی

گالری طلای بلقیس اثر، شهرزاد منصوری