خانـه‌ی استــخر ؤیلتـن
معمـــاری از گیسو و مُژگـان حریری
عکّاسی از پاُل ؤارچـل، ترجمه‌ی حمید خُداپناهی
ؤیلتن، کانِـتیکات، ایالات متّحد، 2007-2005

Wilton Poolhouse
Architecture by Hariri & Hariri Architecture
Photography by Paul Warchol
Wilton, Connecticut, USA, 2005-2007

گیسو حریری درباره‌ی این خانه‌ی استخرِ مُدرن در ؤیلتن که از پانلهای چوبِ آیپ برای یک زوج و دو فرزند آنها، یکی 14 ساله و دیگری 12 ساله، ساخته شده، می‌گوید: «اولویّت کارفرما در ساخت این خانه شفّافیّتِ آن بود، چون به گفته‌ی خودش می‌خواست ‘آنسوی خانه دیده شود.’» حریری می‌گوید: «استخر و سازه در یکدیگر ادغام شده‌اند.»

این سـازه‌ی 111 متر مربّعی به شکل یک تندیـسِ مینیمالیستی در چشم‌انداز طرّاحی شده است. زمینِ بنا قسمتی از یک مِلکِ 14000 متر مربّعی در کانتیکات است. معمـاریِ این خانه‌ی استخر در تضادّ با معماری سنّتی خانه‌ی موجود قرار دارد، ولی با این وجود طرّاحیْ بین این دو دیالوگی برقرار کرده است.
این خانه در کنار استخری به ابـعاد 6×15 متر بسانِ قایقی بر روی آب ایستاده است. در قسمتِ شمالیْ یک سْپا و یک دوشِ داخلی/خارجی وجود دارد، و در قسمت جنوبیْ یک ناحیه‌ی صرف غذای داخلی/خارجی طرّاحی شده که با یک گشودگیِ بزرگ روی دیوارْ چشم‌اندازِ آنسوی خود را قاب گرفته است. ناحیه‌ی دور استخر یک حیاطِ فرورفته است که کف‌پوشی از سنگ تراورتن با پلّه‌ها و دیواره‌های سنگی دارد.
فضای داخلیِ این خانه‌ی استخر یک اتاق نشیمن/سرگرمی، ناحیه‌ی آشپزخانه و بار، دستشویی و توالتهای ساده و چندین تراس و سکّوی مختلف را شامل می‌شود. یک سری پانلِ کشوییِ شیشه‌ای و آهنی‌ْ دورتادورِ این فضا را احاطه کرده‌اند که به سازه امکان شفّاف بودن و گشوده شدن به سمت بیرون را می‌دهند. دیواری که با کاشیـهای موزائیکی سبزرنگ پوشیده شده (هم در فضای دوشِ داخلی و هم خارجی) به قسمتی از ترکیبِ اصلیِ نما بدل شده که بدان رنگ و ظرافتی خاص بخشیده است.
چارچوبِ اصلی و سقفِ سازه از چوبِ آیپ (Ipe) [گردوی برزیـلی] است که باعث گرم‌شدن و تندیس‌گونه‌شدنِ فضا شده، و در عین حال احساس حضور در نزدیکی دریا را نیز القـاء می‌کند. کفـهای چوبیْ از درون ساختمان به سمتِ استخر گسترش یافته‌اند که به سکّویی تبدیل می‌شوند که در فصلهای گرم می‌توان روی آن نشست و پاهای خود را در آب گذاشت و لذّت بُرد.
یک آتش‌چالْ در قسمتِ جنوبیِ ساختمان و در انتهای تراسْ فضایی صمیمی به وجود آورده که می‌توان در فصلهای سرد دورش جمع شد و از گپی دوستانه در این خانـه‌ی استخرِ رؤیایی لذّت بُـرد.

:Credits
Architect: Hariri & Hariri Architecture
Design Team: Gisue Hariri, Mojgan Hariri, Markus Randler
Structural Engineering: Robert Silman & Associates P.C.
(General Contractor: Willow Woodworking (John Larkin, Walter Giewat
Pool Contractor: All American Pools
Photography: Paul Warchol

:Furniture Sources
Janus et Cie.: Pool Furniture Indoor/Outdoor Furniture: Lounge Dedon

:List of Materials
(Wood Siding: Ipe (Brazilian Walnut
Tiles: Green Mosaic Tiles
Sliding Doors and Windows: Industrial Aluminum Sliding Doors
Pool Deck: Travertine Slabs
Cove: Sheetrock, Painted
Recesses Lighting Fixture: Bega
Pendant Lights at Bar Counter: Fucsia by Flos

ش

مدارک فنی
خانه‌­ی کارنِگی هیـل، اثر گیسو و مژگان حریری