تلنگری دیگر در دیوار اثر ارثتودیو، استودیوِ معماران خاک

رتبه‌ی نخست مشترک بخش ویژه در اولین جایزه‌ی ملی آجر در معماری معاصر ایران

پروژه تلنگری دیگر در دیوار، بخشی از یک پروژه بزرگ ‌مقیاس در حال اجرا، شامل یک مجتمع مسکونی 30 واحدی در منطقه‌ای رو به رشد (الهیه) از شهر مشهد بود. موقعیت مکانی مجتمع مسکونی در مجاورت یکی از بلوارهای جدیدالاحداث مشهد (بلوار سجادیه)، کارفرما و معمار ارشد پروژه را بر آن داشته بود تا در راستای تعامل بنا با پهنه شهری و گذر مجاور خود، مساحتی از زیربنای واحدهای تجاری طبقه هم کف را به کاربری کافی‌شاپ و نیز بخشی از حیاط مجتمع مسکونی را به‌عنوان فضای نشیمن باز در مقابل کافی‌شاپ به عرصه جمعی شهری (پلازا) اختصاص دهند. بنابراین هدف پروژه حاضر و مسئله اصلی طراحی، در فاز اول، اجرای دیواری متفاوت جهت جداسازی عرصه حیاط و پهنه شهری تعریف گردید.

رویکرد اصلی مواجه با مسئله طراحی جهت رسیدن به پاسخی متفاوت نسبت به انواع رایج دیوار، توجه و نظر به زمینه طراحی و امکانات و نیروهای موجود در آن بوده تا پاسخ مسئله از دل خود بستر استنباط گردد. بدین ترتیب در وهله اول مسئله دیوار، از یک افراشتگی ساده فراتر رفته و خود را به‌ عنوان بستری برای مراقبت، رشد و بالندگی نهال نحیفی که در مجاورت محل اجرای دیوار و در فاصله بسیار نزدیک با آن (30 سانتی‌متر) قرار داشته و خود را در برابر آسیب‌های فضای کارگاهی ساخت‌وساز همچنان برافراشته نگاه داشته بود تعریف نمود. در وهله بعدی با توجه به قرابت مفهوم رشد با متریال خاک و در تأکید بر رویکرد زمینه‌گرایی، به دلیل فراوانی خاک به‌ عنوان مصالح حاصل از پوسته زمین و تلاش برای استفاده از هر آنچه در بستر پروژه موجود است و نیز بر اساس تخصص و تجربه معماران پروژه حاضر، تکنیک خاک کوبیده برای ساخت دیوار پیشنهاد گردید.

مجاورت این دو (دیوار و نهال) و نحوه تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر در گزینه‌های مختلفی آزموده شد و درنهایت سایه و ردّی از نهال بر دیوار نقش بست، تا بدین ترتیب دیوار، با آشکارگی خالصی از متریال (خاک)، ایجاد حس زیبایی و نیز متفاوت بودن، حامی، حافظ و بستری برای رشد درختچه قرار گیرد.

در فاز دوم و در ادامه مراحل اجرای پروژه نیز پیشنهاد‌هایی در راستای برجسته نمودن نقش مؤثر دیوار به‌عنوان نوع متفاوتی از جداکننده (نه صرفاً یک دیوار عادی) و نیز با هدف هماهنگی فرمی و فضایی پلازای شهری (عرصه جمعی مقابل کافی‌شاپ) با دیوار، بر روی طرح اولیه پلازا ارائه گردید.

معماری معاصر ایران: آموزشی، تخقیقاتی

__________________________________________________________

نام پروژه/ عملکرد: تلنگری دیگر در دیوار، جدا کننده‌ای به انضمام پلازای شهری
شرکت/ دفتر طراحی: ارثتودیو، استودیوِ معماران خاک
معماران اصلی: حمیدرضا ملکخانی ، ثنا یزدانی و جواد نوروزی
نوع تأسیسات/ نوع سازه: خاک کوبیده
آدرس پروژه: خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه میثاق، میدان مجیدیه، بلوار سجادیه، نبش سجادیه ۱۹، مجموعه ۳۰ واحدی مسکونی ابریشمی
مساحت/ زیربنا: 48.7 مترمربع، حجم دیوار خاک کوبیده: 5 مترمکعب
کارفرما: سید امیر حسینی ابریشمی
تاریخ شروع و پایان ساخت: تاریخ شروع 19/5/1397- تاریخ پایان 26/5/1397
عکاسی پروژه: ثنا یزدانی، جواد نوروزی
ایمیل: Earthudio@gmail.com – Sana.yazdani71@gmail.com

این پروژه اثری است از ارثتودیو
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار این معمار(ان) در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
آپارتمان شماره 35، اثر سامان احمدی