بیمه ایران واحد خسارت مرکزی اصفهان اثر شرکت P&B

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________    

نام پروژه: بیمه ایران واحد خسارت مرکزی اصفهان

طراح: شرکت P&B

http://pb-groups.com/tag/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C/

این پروژه اثری است از شرکت P&B
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار شرکت P&B در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!