بیمارستان رِیْن‌سْتِـیـت
معماری از نِیسْـت ایـدِما
متن از تونی مانْک / ترجمه‌ی نغمه نظرنیا / آرْنْـهِـم، هلند

Rijnstate Hospital
Architecture by Nijst Idema
Text by Tony Monk / Arnhem, the Netherlands

ساخت بیمارستان 750 تختخوابی رین‌ستیت در زمینی با مساحت 78 هزار متر مربّع در سال 1994 به پایان رسید، که می‌توان گفت به‌خوبی جواب‌گوی جمعیّت 250 هزار نفری آرنهم می‌باشد. طرّاحی انعطاف‌پذیر و امکان ایجاد تغییر در ارتباطات فضایی بیمارستان رین‌سْتیت از مهمترین نکاتی است که در ساخت این بیمارستان رعایت شده است.
طرّاحان در طبقه‌ی همکفْ حیاطِ مرکزیِ بزرگی را برای استفاده‌ی عُموم در نظر گرفته‌اند که دورتادور آن بخش‌های بیماران سر پایی و روانپزشکی قرار دارد. طبقه‌ی اوّل شامل بخش‌های تشخیصی و اتاق‌های عمل، اتاق‌های عکس‌برداری و بخش زنان و اطفال است. در طبقه‌ی دوّم قسمت‌های اداری، کلاس‌های درس و آزمایشگاه‌ها قرار دارند. طبقه‌ی سوّم کاملاً به سیستم تأسیسات تهویه‌ی مطبوع تعلّق گرفته است. قسمت‌های خدماتی نظیر آشپزخانه، اتاق‌های استریلیزاسیون، رختشویخانه و غسّالخانه نیز در زیرزمین ساختمان قرار گرفته‌اند. در 4 طبقه آخر نیز اتاق‌های بستری بیماران واقع شده‌اند. پلان بخش‌های بستری‌ْ صلیبی‌شکل هستند و ایستگاه پرستاری و راه پلّه و آسانسور در وسط این صلیب قرار گرفته‌اند. در طرّاحی این بیمارستان برای فضاهای بسته از مُدول 20/7×4 متر و برای فضاهای باز مانند حیاط‌ها از مُدول20/7×5 متر استفاده شده است. دسترسی به قسمت‌های مختلف بیمارستان به‌وسیله‌ی سه مسیر کوتاه صورت می‌پذیرد که به‌صورت قُطری از حیاط مرکزی می‌گذرند. در این بیمارستان، با وجود پیش‌بینی داکْت‌های اضافی و استفاده از ساز‌ه‌های بسیار قوی برای توسعه‌های احتمالی در آینده، با رعایت اصول و قواعد ساخت‌وسازِ استاندارد و همچنین طرّاحی مدولار، هزینه‌های ساخت تا حدِّ قابل توجّهی پایین آمده است.

معماری معاصر جهان: درمانی

_______________________________________

بیمارستان رِین‌ستیت
معمار: نِیست ایـدِما
کارفرما: بیمارستان رِین‌ستیت
تیم پروژه: آاِل‌اِم‌تِ نِیست، وِیِ ایدِما
مهندس سازه و عمران: آبِ‌تِ
مشـــاورِ خدمات: رادگِـــوِنْد تِخنـیـز وان هویگْتِن
طرّاحی داخلی: آد گُـسِن
مدیر پروژه: تویینسْترا گوده
پیمانکار: هابِ‌گِ اوتْرِخت
مدّت طرّاحی و تکمیل: طرّاحی 1991-1988 ، ساخت 1994-1992

ت

مدارک فنی