بوتیک هتل زاک اثر و نوشته‌ی سمانه نژاد علی/ زهرا حسن زاده