بنیاد بشر دوستانه ی پیلوسیو

با گذر از نسل سازمان‌های مردم نهاد (سازمان‌های غیردولتی-NGO-Non-Governmental Organization) امروزه شاهد افتتاح و فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی (Non-Profit Organization) هستیم. بنیاد Pilosio نیز یکی از این دست نهادها می‌باشد که با تعریف جایزه‌ی اختصاصی خود (Pilosio Award) سعی در جمع آوری منابع مالی و هزینه آن‌ها در راه‌های بشر دوستانه دارد. نام رسمی این نهاد Pilosio Building Peace می‌باشد که مقر اصلی آن‌ در اروپا می‌باشد. این نهاد در واقع شاخه بشر دوستانه ی شرکت عظیم Pilosio می‌باشد که در ساخت تجهیزات موقتی صنایع نفت و گاز فعالیت می‌کند. هدف نهاد این مؤسسه ارتباط با دولت‌ها، افراد، دیگر نهادهای مردم نهاد و غیرانتفاعی برای ساخت بناهای اجتماعی و مؤثر و کاربردی بافرهنگی قوی می‌باشد. غایت این نهاد، ساخت جامعه‌ای مدرن همراه با آرامش و صلح می‌باشد.
یکی از پروژه هایی که در این نهاد تعریف شده است، RE:BUILD نام دارد که در واقع نوعی سیستم ساخت و ساز طراحی شده و توسعه یافته توسط شرکت مادر است. این سیستم ساختمانی برای اردوگاه‌های پناهندگان، سرپناه‌ها و کمک‌های اولیه در مواقع اضطراری است. این سازه‌های موقت مدولار که با توجه به نیاز، می‌تواند تبدیل به یک خانه، یک مدرسه، یک درمانگاه، غذاخوری و یا هر گونه کاربری دیگر تعریف شود، با توجه به‌عنوان نیازهای محلی تشکیل شده است. برای ساخت این‌گونه بناها، یک تیم از 10 انسان، فاقد هر گونه دانش و یک تکنسین از Pilosio کافی است. این تیم قادر به مونتاژ یک ساختار 16 × 16 متر در طی دو هفته می‌باشد. مشخصه‌های بنیادین سیستم RE:BUILD عبارت‌اند از:
قابلیت گسترش (RE-DEPLOYABLE): می‌توان آن را جمع آوری کرد و در دیگر نواحی اضطراری دوباره برپا نمود.
مدولار (MODULAR): می‌توان با اضافه کردن ماژول‌های تعریف شده آن را گسترش داد.
خودساخته (SELF BUILT): می‌تواند به‌راحتی توسط خود پناهندگان ساخته شود.
سازگار با محیط زیست (ENVIRONMENTALLY FRIENDLY): دوستدار محیط زیست است، با استفاده از مواد پایدار و قابل دسترسی در مقیاس محلی ساخته می‌شود.
دوام (DURABLE): قوی، مطمئن و ضد آب باران و هوای نامساعد است. می‌توان آن را در مناطق زلزله خیز نیز استفاده کرد.
جامعه (COMMUNITY): برای جامعه، در مورد جامعه و توسط جامعه طراحی شده است.
اطلاعات دقیق تر و بیشتر را می توانید در سایت این نهاد به آدرس www.pilosioaward.com بدست آورید.