بم، بهشتی در ارگ

کارفرما ساخت بنایی مسکونی با کالبدی مدرن و مصالح جدید را در دو طبقه و در شهر تاریخی بم در خواست کرد به نوعی
که بتواند با شرایط بد اقلیمی و بافت منطقه سازگار باشد. ایجاد فضای سبز مناسب در بنا و داشتن دید مناسب به مجموعه از
خواسته های دیگر کارفرما به شمار می رفت.
کانسپت:
کانسپت اصلی پروزه پس از بررسی خانه های سنتی منطقه و وجود اصول ساخت معماری پایدار و همساز با طبیعت در این
خانه ها شکل گرفت .سعی شد تا درون گرایی خانه با طراحی مجموعه حیاط های درونی حفظ شود و با توجه به روابط حاکم
در پلان ؛ فضاها به ترتیب اهمیت و سبک زندگی کارفرما در اطراف این حیاط ها شکل گرفتند. علاوه برآن، طراحی راهروی
میانی ضمن ساماندهی و دسترسی فضاها نقش تعیین کننده ای را در دریافت انرژی تجدید پذیر خورشید ایفا کرد.
متریال:
تاکید بر معماری زمینه گرا و بومی باعث شد تا علاوه بر بررسی مصالح بومی سنتی و بهره گیری مناسب از آن ها، مصالح
تجدید پذیر را نیز در بنا به کار بریم. استفاده از چوب به عنوان مصالح تجدید پذیر و سنتی در منطقه در ساخت سقف راهرو و
در و پنجره ها و همچنین سایه بان ورودی بنا و استفاده از کاهگل مصنوعی نانو در پوشش سطوح بنا از جمله انتخابات مناسب
در هماهنگی بنا با منطقه اطراف به شمار میرفت. به کارگیری شیشه به عنوان متریال مدرن در راهروی میانی ضمن هدایت
نور و گرمای مورد نیاز ،امکان ایجاد ارتباط بصری در نقاط مختلف بنا را فراهم می کرد.

نام پروژه: بهشتی در ارگ
شهر پروژه: بم، کرمان
معمار: مرجان فرضیان
نوع ساختمان: مسکونی

مدارک فنی