برج بلور تبریز، اثر علی اکبر صارمی، جواد بنکدار (مهندسان مشاور تجیر)

معماری معاصر ایران : اداری و دولتی            

_________________________________________             

نام پروژه: برج بلور تبریز
اثر: مهندسان مشاور تجیر
سال ساخت: 1379
طراحان و مدیران پروژه: علی اکبر صارمی، جواد بنکدار
همکاران طراحی: امیر عباس شیرازی، هنگامه حسینی فیروزآبادی، نیلوفر ایرانی شمیرانی
همکاران سازه: انوشیروان سلیمی، بهزاد عبدی، سعید جباری
همکاران تاسیسات مکانیکی: کاوه امیر امینی، حمیدرضا اعتمادی، محسن مهرجو
همکاران تاسیسات الکتریکی: جهانگیر صلح جو، بهنک خسروی فر
نظارت: عبداله مولوی مدیر
گرافیست: سپیده واشقانی فراهانی
عکاس: مانا مالکی

وب‌سایت:

http://www.tajeerarch.com/

تلفن:
21-66702288
فکس:
21-66717345

این پروژه اثری است از مهندسان مشاور تجیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسان مشاور تجیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!