طرح برگزیده در بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی
بازسازی پنت­‌هاؤس كامرانيه
امير ­امين­‌كاظمی، عليرضا صبوری فرد، مهدی ايرانيان، پدرام پاكزاد (شركت نقش.نمـاد)

اين پروژه در طبقه­‌ی فوقانی يك مجتمع مسكونی در كامرانيه واقع گرديده كه شامل دو طبقه با زيربنای كلّی ۹۰۰ متر مربّع (شامل ۲۵۰ متر مربّع فضای باز) می‌­باشد. طبقه­‌ی اوّل شامل فضاهای عمومی، سویيت و اتاق مهمان و طبقه­‌ی دوّم شاملِ اتاق‌های خواب، نشيمن خصوصی و تراس‌های وسيع در شمال و جنوب است.
پروژه­‌ی مذكور با برداشت اوّليه از محل و ارائه­‌ی چند واريانت و اصلاح ساختار فضاها با توجّه به ايده­‌ی كلان طرح از مهر ماه سال ۸۷ آغاز گرديد؛ عمليّـات تخريب و بازسازی از ماه‌های بعد آغاز شد. با توجّه به محدوديّـت‌های عمليات بازسازی در مجتمع ــ كه قبلاً ساكنين ديگری داشت ــ و نيز انتخاب موادّ و متريال‌هايی كه برخی بر اساس سفارش توليد يا ارسال می­‌شد، در مواردی كار ساخت با موانعی روبرو بود. بدین ترتیب عمليّات اجرايی، پس از يك سال، در دي ۸۸ به اتمام و از فروردين ۸۹ به بهره­‌برداری رسيد.

ايده­‌ی طرح
هم جهت‌­گيری خطوطِ طرّاحی ما و هم خواسته‌­ی كارفرما به سمت ايجاد يك فضای مُدرن و منسجم بود. اين رويكرد با توجّه به وضع موجودِ بنا و تقسيمات پلان كه به فُرم كلاسيك شكل يافته بود، كار طرّاحی و يافتن راه حلّی مناسب و معمارانه جهت تأمين نيازهای روانی و كاربردی در فضا را مشكل می­‌نمود.
به نظر می‌­رسيد يافتن مجالی برای ارائه­‌ی نوعی معماری آرام و مُدرن در يك چنين كالبدی كار ساده‌­ای نباشد، ولی از سويی با حذف برخی از ديوارهای جداكننده در فضاهای عمومی كه فضايی يكدست به‌­دست می‌­داد و از سويی ديگر تأكيد بر برخی الما‌ن‌های فضايی از قبيل شومينه و نیز ايجاد جاذبه‌ای بصریِ كنترل­‌شده، بر اين مسأله فائق آمديم. به‌طورکلّی، ایده­‌های سازنده‌­ی طرح از قرار زیر می­‌باشد:
• حذف ديوارهای جداكننده در فضاهای عمومی جهت يكپارچگی فضاها و دستيابی به يك ايده‌­ی كلان در طرح.
• پرداختن به شومينه به­‌عنوان نقطه­‌ی عطف و جاذب طرح كه از زوايای گوناگون قابل درك و اثرگذار خواهد بود.
• بازنگری فضای آشپزخانه كه به شكل يك فضای استحاله­‌يافته در كنار ساير فضاها، بيرون از هر چارچوب معيّنی، تعريف سنّتی آن را می‌­شكند.
• به كارگيری يك حركت خطّی متمايز در سقف (با استفاده از چوب) هم برای تعريف و شكل‌­دهی به فضاهای مختلف و هم به­‌عنوان عنصر انسجام‌­بخش در کلِّ زمينه­‌ی طرح.

نام پروژه: بازسازی پِنت­‌هاؤس كامرانيه
طرّاح: امير ­امين­‌كاظمی، عليرضا صبوری فرد، مهدی ايرانيان، پدرام پاكزاد؛ شركت نقش نماد
مجری: پدرام پاكزاد، امير امين­‌كاظمی
كارفرما: علی كي‌قبادی
محلِّ اجرا: تهران، خيابان کامرانیه
مساحت: 900 متر مربّع
تاریخ شروع و تکمیل پروژه: مهر۸۷ ـ دی ۸۸

مدارک فنی