بازسازی خانه مهر، اثر علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده، مهندسان مشاور فرم

روح مکان نه فقط به محیط کالبدی اش، بلکه به الگوی رویدادهایی بستگی دارد که در آن اتفاق می افتد. رویدادهایی که زندگی ما را می سازد  و نقش موثری در تحکیم معاشرت و رویارویی انسانها دارد. در این پروژه به جای استفاده از محدوده های فضایی مشخص و تحمیل شده، سعی شده است در طراحی داخلی فضا بستری خالص، سیال و انعطاف پذیر برای معاشرت ساکنین فراهم گردد.  سادگی آگاهانه که با حذف عناصر اضافه به گونه ای از انتزاع و خلوص منجر گردیده است. همچون لوحی سفید برای نقاشی ساکنین. با توجه به اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی پرتنش امروز ایران به گونه ای است که چاره ای جز پناه بردن به فضای خصوصی آپارتمان ها وجود ندارد، شاید حضور در فضایی خنثی، خالص و سیال به کاهش تنش های اجتماعی منجر شده و شرایط بهتری را برای زندگی و تعامل زوج جوان ساکن در آن فراهم آورد.
حضور همزمان متضادهایی چون تیره و روشن، منحنی و راست گوشه، سخت و نرم و … درکنار هم، لزوم قابلیت پذیرش اندیشه های متضاد در بستر خانواده را نشان خواهد داد. به نظر می رسد ترکیب تفاوت ها به جای تلاش در جهت حذف و نادیده گرفتن یکی، فردایی بهتر را برای ساکنین فراهم می آورد.
پروژه یک واحد آپارتمان در یک مجموعه مسکونی با سازه و تاسیسات ثابت و غیر قابل تغییر بوده است.سازه بنا بتنی و تأسیسات آن پکیج و ایرواشر می باشد. در طراحی خانه مهر سطوح پیوسته و نرم به طور سیال فضاهای مختلف با فعالیت های متفاوت را شکل داده و بستری منعطف را بوجود آورده است تا در آن ساکنین بتوانند آزادانه به خلق رویدادهای متنوع زندگی خود بپردازند. با این هدف منابع نور سقف فاقد نظم و چیدمان متداول و بدون تلاش در جهت تعریف فضای ثابت طراحی شده است. شاید این تلاش امکان بهره مندی از چندین پلان رویداد را بیشترفراهم سازد.

معماری معاصر ایران: مسکونی،بازسازی

________________________________             

نام پروژه/عملکرد: بازسازی خانه مهر
شرکت/دفتر طراحی: مهندسان مشاور فرم
معماران اصلی: علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده
همکاران طراحی: فرناز ناصری بروجنی، پریسا حیدری
طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسان مشاور فرم
نوع تاسیسات: ایرواشر و پکیج
نوع سازه: بتنی
آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مهران، بلوار مهر شمالی،کوچه مهرشاد
مساحت زیربنا: 220 متر مربع
کارفرما: مجتبی عبدلی
تاریخ شروع/تاریخ پایان ساخت: 1396
عکاسی پروژه: فرشید نصرآبادی
ایمیل شرکت: fazarahmanzar@yahoo.com

این پروژه اثری است از مهندسان مشاور فرم
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهندسان مشاور فرم در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!