بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف اصفهان، اثر سعید بزازی، آرین نیلیانی

زمانی کارخانه ریسباف اصفهان در جنوب رودخانه زاینده رود در کنار باغات هزارجریب، فعالیت صنعت ریسندگی را شروع کرد. کاری نو بود. مخاطب بنا با معماری آن آشنا بود. پس از مدتی تعطیل شد و دهه ها بلاستفاده ماند، قدیمی شد
امروز تصمیم به باز آفرینی و دمیدن زنـدگی ای جدید به آن گرفته شده است. کالبدی که نتیجه فعالیت های صنعتی آن بوده است، نیازمند تغییـرات در راسـتای تامین احتیاجـات کارکرد تفریحی، تجاری، فرهنگی جدید آن است
اصفهان در دو دهه ابتدایی 1300 شمسی تعداد زیادی کارخانه را در خود دیده است و چهره یک شهر صنعتی را برای آن ساختند. کارخانه ریسباف اصفهان مجموعه ای هفت هکتاری، یکی از آثار ارزشمند بازمانده از این دوران در تاریخ معاصر این شهر است.
فهرست فضاها در زمان احداث کارخانه
ورودی و مسیر اصلی کارخانه 1. 2. خانه مدیر کارخانه 3. فضاهای خدماتی 4. فضای اداری 5. سالنهای تولید 6. موتورخانه برق 7. سالن تکمیل 8. انبار 9. سالن رنگرزی 10. انبار نخ

ابنیه اضافه شده طبق طرح پیشنهادی ابنیه تخریب شده طبق طرح پیشنهادی وضع موجود بنا در سال 1397
کفی در تراز 15 سانتیمتر در بخشی از مجموعه طرح شده است . تاریخی سازی انبارهای پیرامون سایت و خوانایی فرم آن . با توجه به خاطره جمعی از المانهای عمودی قدیم بنا، اضافه شدن المانی در میدان اصلی به عنوان شاخصی برای زندگی جدید بنا میباشد که در فرم دوکی شکل و متریال چادری آن سعی شد ارتباطی با تولیدات قدیم کارخانه ریسباف داشته باشد .
تخریب ابنیه کم اهمیت برای ساماندهی فضاهای باز و بسته و آماده شدن برای نقشی جدید در شهر اصفهان .
کالبدی متشکل از ابنیه ارزشمند و بناهای کم اهمیت . کالبدی آشفته و ناخوانا . خاطره جمعی از دیوارهای خارجی و عناصر عمودی بلند آن .
در طرح پیشنهادی، سعی بر آن شد مجموعه فرهنگی، تفریحی و تجاری ریسباف، بخشی از تفرجگاه حاشیه زاینده رود و خیابان چهارباغ محسوب شود .

تفریحی ـ تجاری بخش معماری بومی باقی مانده از کارخانه ریسبـاف، بـه صـورت کامـلا جدا از مجموعه فرهنگی ـ تفریحـی، توسـط دو ورودی بـه چـهار باغ بـالا متصـل شده است . به عبارتی دیگر از چـهار بـاغ وارد این بخـش میـشوید و پـس از طـی کـردن آن، دوبـاره بـه چـهار باغ باز مـیگردید در حوزه کارکردی نیز سعی شد همان کارکرد های بازار گـردی بـدنـه چهار باغ، در این بخش نیز ادامه داشته باشد
تفریحی ـ فرهنگی بخش معماری اروپایی باقی مانده از کارخـانه ریسباف با توجـه به گستردگی و یک دستی فضا ها، به عنوان بخـش فرهنگـی ـ تفریحی مجموعه شامـل موزه کارخـانه ریسـباف، موزه صنعت (حدود 9 هزار متر مربع گالری و3 هزار مـتر مـربع سالـن چنـد منظـوره) پیشنهاد شد
بخش تفریحی ـ تجاری بخش تفریحی ـ فرهنگی
بخش تفریحی/فرهنگی 1. باغ ورودی/خروجی 2. سالن ورودی موزه کارخانه ریسباف 3. در ورودی/خروجی و مسیر آن 4. سراسری نیمه باز مجموعه 5. میدان اصلی 6. موزه صنعت 7. کافی شاپ و فروشگاه موزه 8. نمایشگاه موقت 9. بخش اداری بخش تفریحی/تجاری 10. ورودی/خروجی بازار 11. رواق 12. واحد تجاری، انعطاف پذیر در مساحت 13. ورودی فرعی 14. فضای استراحت خانواده 15. تالار موسیقی 16. سینما مقیاس

معماری معاصر ایران: فرهنگی ـ تفریحی ـ تجاری

_________________________________________

نام پروژه/عملکرد: بازآفرینی مجموعه صنعتی ریسباف اصفهان فرهنگی ـ تفریحی ـ تجاری
شرکت/دفتر طراحی: دفتر معماری شارسان
معماران اصلی: سعید بزازی، آرین نیلیانی
همکاران طراحی: الیاس نیلیانی، رامین عرب امیری
آدرس پروژه: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا
مساحت/زیربنا: مساحت 70 هزار مترمربع / زیربنا 40 هزارمتر مربع
کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
تاریخ طراحی: بهار 1397

این پروژه اثری است از دفتر معماری شارسان
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری شارسان در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!