ایستگاه متروی گُلشهر، کرج
مهندسین مشاور همگروه

تأسیسات در مترو نقش بسیار مهمّی دارد: سیستم تأسیساتی باید با دقّت و مطابق با نیازهای خاصّ آن و در هماهنگی کامل با معماری و سازه، طرّاحی شود. کلیّه‌ی اعضای تأسیسات مکانیکی و برق اعم از لوله‌ها، سیستم پیجینگ، کابلهای برق و تلفن، سیستم اعلام حریق و سیگنالینگ از داکتهایی که به این منظور طرّاحی شده‌اند، عبور می‌کنند.
در طرّاحی این ایستگاه، داکتهای طولی در زیر سکّو، داکتهای عرضی از زیر فونداسیون و داکتهای عمودی از زیر سکّو تا طبقه‌ی آخر، وظیفه‌ی توزیع نیازهای تأسیساتی مترو را بر عهده دارند. کلّیه‌ی داکتها با ابعاد و جانمایی مناسب، امکان آرایش مناسب اعضای تأسیساتی و تکنسینها را فراهم آورده است. به جهت حذف سیستم تأسیسات مدفون در کف و دیوار و تسهیل در امر بازدید و تعمیرات احتمالی، تغذیه‌ی طبقات از طریق سقف صورت می‌گیرد که در فضاهای اداری و اتاقهای فنّی، بالای پوشش سقف کاذب و در سالن اصلی توسّط سازه‌های فضایی سبُک صورت می‌گیرد، طوری که کلّیه‌ی چراغها، سیستم بلندگوها، سینیهای برق و غیره به این سازه‌های سبُک نصب شده‌اند. در سیستم تأسیساتی طرّاحی‌شده در بخشهای اداری و فنّی، سیستم تهویه‌ی مطبوع پیش‌بینی شده است.
جهت تأمین نور مناسب در سطح سالن فروش بلیط، بالای پلّه‌های برقی و ارتباطی بین این سطح و سکّو، یک سقف سبُک قوسی‌شکل با پوشش پُلی‌کربنات طرّاحی شده است. همچنین بالای ریلها نیز سیستم سقفِ سبُک با استفاده از خرپاهای لوله‌ای با پیش‌بینی پوشش پُلی‌کربنات قرار دارد. در دیواره‌ی خارجی سکّو از سیستم قطعات پیش‌ساخته استفاده شده است که وظیفه‌ی انتقال نور روز از بیرون به داخل و به عکس را در طول شب عهده‌دار می‌باشند. وُیدهای چهارگوشه‌ی بلیط‌‌فروشیْ ضمن مشخّص نمودن جهت مسیر حرکت مسافر به سکّو و بالعکس، یک ارتباط بصری بین سکّو و سالن بلیط فروشی نیز برقرار می‌نماید.
مترو بنایی با نیازمندیهای بخصوص می‌باشد؛ این موضوع در موردِ سازه نیز کاملاً صادق است. با توجّه به نیاز به دهانه‌های بزرگ جهت تردّد مناسب مردم، ستونهای بتُنی نمایان به قطر متوسّط یک متر بر دهانه‌هایی به عرض هشت متر در نظر گرفته شده‌اند. ستونها همگی شیارهایی جهت عبور تأسیسات دارند. یک سیستم دیوار حائل به ارتفاع 3/2 متر از سطح سایت کارِ روی سکّو، مقاومت مناسب در برابر فشار خاک را تأمین می‌کند. قوس بزرگ ورودیهای اصلی از بتُن نمایان بوده که علاوه بر دیوار کردن یک اِلِمان شاخص، فضای ورودی را نیز از برف و باران و تغییرات جوّی محفوظ می‌دارد.
ایستگاه متروی گُلشهر در بخشی از زمینی به مساحت تقریبی هفت هکتار که به عنوان فضای سبز و پارک پیش‌‌بینی شده، مستقر گردیده است. این ایستگاه در غرب شهر کرج، منطقه‌ی گلشهر، از نوع ایستگاه‌های روزمینی است و در انتهای خط پنج متروی تهران‌‌کرج واقع شده که در طرح توسعه‌ی آینده به شهرک هشتگرد متّصل خواهد شد. متروی شهر کرج به‌ طور کلّی توسّط دو ایستگاه ملارد در شرق و ایستگاه گُلشهر در غرب آن تغذیه می‌گردد.
مساحت زیربنای کلّ ایستگاه حدود 16,000 متر مربّع بوده و طول سکّوی آن 300 متر است، که دارای دو ورودی در شمال و جنوب، و چهار خروجی اضطراری می‌باشد. در محوّطه‌ی باز جلوی ورودیهای اصلی، فضای تجاری طرّاحی شده است. آسانسور معلولین نیز ارتباط را با طبقه‌ی اوّل و از آنجا با سکّوها برقرار می‌کند. ایستگاه گُلشهر در دو سطح طرّاحی شده است: سطح اوّل شامل سالُن بلیط‌فروشی، اتاقهای فنّی و تجاری و سطح دوّم شامل سکّو و زیرسکّوها.

ایستگاه متروی گُلشهر، کرج

_______________________________________

پروژه: ایستگاه متروی گُلشهر کرج
محلّ پروژه: گُلشهر کرج
کارفرما: شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)
مشاور: مهندسین مشاور همگروه
مهندس طرّاح و معمار: فرزد روزپی
گروه همکار معمار: کلهری، رحیمیان، شاطریان، رضوانی، علیها، علوی، ساتری
مهندس سازه: فرهنگ قاجار
گروه همکار سازه: حجازی، یک‌کلام، رجایی، اشرفی، ملکی
مهندس تأسیسات برق: عتیق
مهندس تأسیسات مکانیک: فردانش
پیمانکار: شرکت تهران آرمه
زیربنا: 16,000 متر مربّع
مساحت زمین: 7 هکتار
تاریخ شروع: 1381
تاریخ خاتمه: 1383

ل
مدارک فنی