ایستگاه سریع‌السّیر سئول
معماری از شرکت معماری آرکی‌پلَن/ کیم، ؤووـ سونگ. لی، جونگ‌ تائک. چو، مایانگ‌ کوک
ترجمه‌ی الناز رحیمی
یونْگسان‌گو، سئول، کره‌ی جنوبی

Seoul High-Speed Rail Station
Architecture by Kim, Woo-sung. Lee, Jong-taek. Cho, Myung-kuk/Archiplan Inc.
Text by Jeong, Ji-seong
Yongsan-gu, Seoul, South Korea

ایستگاه سئول ساختمانی ارزشمند، تاریخی و نمادین است و به همین دلیل هنگام برنامه‌ریزی و طرّاحی ایستگاه جدید، یکی از مهمترین نگرانیها، طبیعتاً حفظ تناسب و هارمونی لازم با ساختمان موجود بوده است. البتّه، در ساختمان نهایی هارمونی به معنای تشابه و یکسان بودن با بنای قبلی تعریف نشده است. ساختمان جدید شامل متریالها و مفاهیمی است که کاملاً از عناصر جذّاب، باوقار و آنتیک ایستگاه قدیمی سئول مستثنا است؛ عناصری که بنا بر مقتضیات روز، گروه طرّاحیْ دیگر قادر به استفاده از آنها نبوده است. بر خلاف ایستگاه‌های قطار سنّتی، که اغلب از یک ساختمان یک طبقه تشکیل می‌شدند که جریانهای حرکتی و سوار و پیاده شدن مسافرین در آنها با هم تداخل داشت و محیطی پُرازدحام به وجود می‌آمد، در این پروژه گروه طرّاحی فضاهای عمومی و سالُنهای انتظار را در دو طبقه‌ی مجزّا طرّاحی کرده‌اند و تمام جریانهای حرکتی مخالفْ از هم تفکیک شده‌اند و این ایستگاه بیشتر شبیه ایستگاه‌های قطار اروپایی یا ترمینالهای فرودگاه است. استفاده از شیشه به عنوان متریال غالب در فضاهای عمومی، انتظار تصویر تاریک و مُبهم و دلگیر فضاهای عمومی سنّتی را در هم شکسته و در عوض فضایی بشّاش، روشن و پاکیزه و تصویری مُدرن از ایستگاه را ارائه می‌کند که به خودی خود در روحیّه‌ی مسافرین تأثیر گذاشته و با قطارهای سریع‌السّیری که مطابق آخرین تکنولوژیهای روز در این ایستگاه آمد و شد می‌کنند، در تناسب است. از میدان ایستگاه قطار تا باجه‌های فروش و گیتهای تحویل بلیط چشم‌اندازی باز برای مجموعه تعریف شده است. مهمترین مسئله این بود که گروه طرّاحی تصویر آشفته و گیج‌کننده‌ای را که ایستگاه قدیمی در ذهن مردم ایجاد کرده بودند، به طرز خوشایندی محو کند. دیوارهای شیشه‌ای وسیع که در این ساختمان دیده می‌شوند، نمودی از زیبایی‌شناسی ماشینی و فوتوریستی این مجموعه است که آن را از بیرون نمایان کرده است.