ایستگاه بِئاتریکس‌کوآرتی‌یِر
معماری از شرکت معماری تْسْوارتْس و یانْزْ‌ما
ترجمه‌ی الناز رحیمی
لاهه، هلند

Station Beatrixkwartier
Architecture by Zwarts & Jansma Architects
Text by Chris van Uffelen
The Hague,The Netherlands

ایستگاه بِئاتریکس کوآرتی‌یِر در راه‌آهن راند‌سْتاد (Randstad) بخشی از یک پروژه‌ی بزرگتر برای یک شبکه‌ی ریلی شهری و سبُک است که لاهه و روتِردام را به هم متّصل می‌کند. یک پُل درّه‌ایِ بتُنی به طول 400 متر در امتداد بِئاتریکس‌لان کشیده شده است و شامل یک سازه‌ی حلقه‌ای تقویت‌شده است که با نوارهای فولادی به طول 10 متر ساخته شده. این حلقه‌ها با عناصر مورّب لوله‌ای‌شکل به هم متّصل‌شده‌اند و در نهایت یک سازه‌ی لوله‌ای باز و توخالی را ایجاد کرده‌اند. ارتفاع این عناصر به‌گونه‌ای‌ست که به‌راحتی دهانه‌های وسیع را می‌پوشانند. کلّ سازه بر روی ستونهای V شکل ساخته شده و عرض سازه طوری‌ست که فضای کافی برای جانمایی دو قطار ریلی سبُک و یک سکّوی میان آنها را فراهم نموده است. تنها تعداد اندکی ستون در تراز خیابان و با فواصل و دهانه‌های 40 یا 50 متری ساخته شده است. همانطور که گفته شد، این ایستگاه جدید در قسمت میانی خود سکّویی دارد که خطوط راه‌آهن وقتی به آن می‌رسد به دو شاخه تقسیم می‌شوند؛ دسترسی به این سکّوها فشرده است، چرا که از دو طرف، راه‌پلّه‌ها و آسانسورهایی برای جابه‌جایی مسافران در جهات مختلف طرّاحی شده‌اند. به‌علاوه در قسمتهایی که مسافران توقّف می‌کنند و منتظر قطار می‌مانند، سکّوها عریض‌تر و در قسمتهای دسترسی به پلّه‌ها باریکتر در نظر گرفته شده‌اند. سازه‌ی کلّی ایستگاه شامل ستونها و زیرسریهای بتُنی در زیر ریلهاست و صفحه‌ی سکّو در میان آنها معلّق مانده است. خرپاها که سقف و بادگیرهای شیشه‌ای را نگه می‌دارند نیز روی ستونهای بتُنی زیر ریلها سوار شده‌اند. سایبانها هم به صورت نامنظّم بر فراز ایستگاه قرار داده شده‌اند و یک بخش سرپوشیده را با حفظ حالت مارپیچی خود به وجود آورده‌اند.