اولین جایزه ملی مرمت و احیا2021-04-19T12:12:11+04:30

اولین جایزه ملی مرمت و احیاء 1399

بیانیه‌ی هیئت داوران

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم مشترک

رتبه سوم مشترک

مرمت و احیاء بناهای معاصر

رتبه نخست مشترک

رتبه نخست مشترک

رتبه دوم

مرمت و احیاء بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی

رتبه اول

رتبه دوم

آرایه‌ها در معماری (تزیینات)

تقدیر شده

تقدیر شده

معماری میان‌افزا در بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی

در این بخش پروژه‌ای انتخاب نگردید!

بخش نقد

در این بخش پروژه‌ای انتخاب نگردید!

بهترین مجری

بهترین بهترین ها

هیئت داوران برا اساس حروف الفبا

هادی احمدی روئینی

علی سوداگران

محمدحسن طالبیان

منصور فلامکی

ال‌بی قاسم‌زاده

کارلوس کودو رکساس

عبدالرضا محسنی

رضا مفاخر

محسن نوروزوند

با مشارکت

بنیان گذار

Go to Top