اولین جایزه ملی طراحی داخلی2021-05-09T12:26:00+04:30

اولین جایزه ملی طراحی داخلی 1388

بر اساس فراخوان عمومی مجلّه‌ی هنر معماری، اوّلین مسابقه‌ی طرّاحیِ داخلی که طرح‌های شرکت‌کننده در آن طبق برنامه تا تاریخ 8/11/88 ، با یک هفته تمدید، به دفتر مجلّه تحویل گردیده بود، توسّط هیئت داوران مرکّب از 4 نفر از 5 نفر عضو اصلی داوری مندرج در فراخوان (کامبیز ناظرعمو، حمیـد گـازُر، رضـا دانشمیر، علی خادم‌زاده) و حمیـد دارستانی نماینده‌ی حامی مسابقه، در تاریخ 3/12/88 در محلّ خانه‌ی هنرمندان مورد قضاوت قرار گرفت. قبل از جلسه‌ی نهایی داوری، هیئت داوران طیّ جلسه‌ی دیگری به تبیین و تدقیق اهداف مسابقه پرداخته و ضمن تدوین آئین‌نامه‌ی کار و نحوه‌ی بررسی و قضاوت، داوری را به دو بخش مشخّص زیر تفکیک نمود.

 1. طرّاحی داخلی (اعمّ از فضاهای مسکونی، اداری و عمومی)
 2. طرّاحی صندلی

اهداف برگزاری مسابقه (در هر دو بخش):

 1. ترویج و اشاعه‌ی اُلگوهای مطلوب و مناسب در طرّاحی داخلی
 2. ارتقاء کیفیّت فضاهای داخلی
 3. تأکید بر ضرورت استفاده از متخصّصان در امر طرّاحی داخلی
 4. حسّاس نمودن دست‌اندرکاران اعم از کارفرمایان، متخصّصان و دانشجویانِ این رشته‌ی دانشگاهی و در کلّ ایجاد حسّاسیت به موضوع طرّاحی داخلی در افکار عمومی
 5. ایجاد فضای تعامل و رقابت سالم بین طرّاحان و معماران داخلی
 6. ایجاد امکان معرّفی فعّالیت‌ها به‌خصوص برای استعدادهای جوان
 7. آشنایی نسل جدید طرّاحان با تجارب نسل‌های قبلی

داوری طرح‌های بخش طرّاحی داخلی

در شروع داوری از کلّ طرح‌های تحویل‌شده که تعداد آنها جمعاً 196 طرح بود، 13 طرح در دو بخش طرّاحی داخلی و طرّاحی صندلی بر اساس معیارهای اعلام‌شده‌ی قبلی، به این دلیل که اجرا شده نبودند، از مسابقه حذف شدند و بقیّـه‌ی طرحها در دو بخش طرّاحی داخلی (148طرح) و طرّاحی صندلی (35 طرح) طبقه‌بندی گردیدند.

در ابتدا، هر یک از داوران طبق برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده برای نحوه‌ی قضاوت، طرح‌های شرکت‌کننده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داد و سپس با بحث و بررسی در مورد نظرات و برداشت‌های ارائه‌شده توسّط آنان، فهرستی از معیارها و مبانیِ قضاوت که می‌بایست مورد توجّه داوران قرار می‌گرفت به شرح زیر تهیه کرد:

 1. توجّـه کامل به برنامه‌ی مورد نظر طرح
 2. خلاقیّت و نوآوری در ایده‌ی کـلّـی
 3. سازماندهی فضاییِ طرح
 4. عملکرد و توزیع مناسب عناصر
 5. توجّه به شرایط فیزیکی و ظرفیّـت‌های طرّاحی
 6. حدّاکثر بهره‌وری از فضا
 7. توجّه به مسائل اقتصادی طرح
 8. نحوه‌ی کاربرد مصالح و توجّـه به علم و فنّاوری
 9. توجّـه به جزئیّات اجرایی طرح
 10. توجّـه به مناظر از لحاظ جذابیّت و تنوّع در عین سادگی از زوایای مختلف طرح
 11. توجّـه به مسائل ایمنی در طرّاحی
 12. سادگی، خلوص و خوانا بودنِ اثر
 13. توجّـه به تجهیزات و مبلمان انتخاب‌شده در طرح شامل کفپوش‌ها، دیوارپوش‌ها، مُـبـل و صندلی، تجهیزات روشنایی و تأسیساتی، تابلوها، رنگ‌ها و سایر موارد مربوطه؛ پس از تدوین این مبانی و تأیید آن توسّط هیئت داوران، دور دوّم مشاهده و بررسی کارهای ارائه‌شده آغاز و حذف یا راه‌یابی طرح‌ها به مرحله‌ی بعدی بر اساس معیارهای فوق‌الذّکر به صورت جمعی توسط هیئت داوران مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که بدین ترتیب 36 طرح از کلّ 148 طرح طرّاحی داخلی، به مرحله‌ی بعدی ارتقاء یافتند.

در مرحله‌ی بعد هر یک از طرح‌های انتخاب شده مورد ملاحظه‌ی دقیق‌تر و تطبیق نقشه‌ها و جزئیّات با عکس‌های ارسالی از یکطرف و بررسی ارزش‌های طرّاحی از طرف دیگر قرار گرفت. در پایان این مرحله از 36 طرح راه‌یافته به این مرحله تعداد 13 طرح برای مرحله‌ی نهایی انتخاب شدند.

سرانجام در مرحله‌ی چهارم، پس از مباحث طولانی و بررسی همه‌جانبه و شناخت دقیق طرح‌های سیزده‌گانه‌ی منتخب، تعداد 4 طرح به شماره‌های 34، 67، 72، 133 شایسته‌ی دریافتِ لوحِ تقدیر و یکی از آنها به شماره (34) به لحاظ: 1. فضاسازیِ شفّـاف و هماهنگی مبلمان و تجهیزات با فضای طرّاحی شده؛ 2. استفاده‌ی مناسب از مصالح؛ 3. هماهنگی و جذّابیّت نمای بیرونی و داخلی؛ 4. حدّاکثـر بهره‌وری از فضای مورد طرّاحی؛ 5. توجّـه به مسائل اقتصادی؛ 6. توجّـه به جزئیّات اجرایی؛ 7. سادگی بیان و خلوص و خوانا بودنِ اثر؛ 8. استفاده‌ی مناسب از تجهیزات روشنایی و سرمایش و گرمایش؛ 9. استفاده‌ی مطلوب از دیوارپوشها و تأثیرات مناسب رنگ در فضا، از طرف هیئت داوران شایسته‌ی دریافت جایزه‌ی نخست شناخته شد.

هیئت داوران طرحهای تحویل‌شده در مورد طرّاحی صندلی را نیز با روش مشابهی به صورت مرحله‌ای مورد قضاوت قرار داد. مبانی و معیارهای عمومی داوری در این بخش از قضاوت علاوه بر فهرست تهیه‌شده برای داوری طرح‌های مربوط به طرّاحی داخلی عبارت بود از:

 1. ابعاد و اندازه‌های استاندارد
 2. راحتی در استفاده از طرح
 3. سـبُـکی
 4. انعطاف‌پذیری و ایستایی

در بررسی اوّلیه‌ی طرحهای رسیده، نمونه‌هایی که با آثار شناخته‌شده و آشنا مطابقت داشته و یا بسیار به آنها شبیه بود، از دور رقابت کنار گذاشته شدند. پس از قضاوتِ مرحله‌ای و با در نظرگرفتن معیارهای انتخاب، هیئت داوران سه طرح از مجموعه‌ی طرح‌های طرّاحی صندلی به شماره‌های 2 ، 16 ، 30 را شایسته‌ی دریافت لوح تقدیر و بین این سه طرح به دلیل:

 1. نوآوری
 2. سادگیِ اثر
 3. جزئیّات اجراییِ مناسب
 4. نحوه‌ی صحیحِ استفاده از مصالح
 5. قابلیّتِ تغییرِ شکل به لحاظ عملکردی به صورتی بسیار ساده

طرح شماره‌ی (2) را شایسته‌ی دریافتِ جایزۀ اوّل دانست؛ همچنین به طرّاح توصیه نمود تا با توجّه به تازگی و بدیع ‌بودنِ طرح، امکان تکمیل اثر در جزئیّات انتخاب‌‌شده را برای استفاده در تولید انبوه مورد بررسی قرار دهد.

هیئت داوران ضمن قدردانی از ایده‌ی برنامه‌ریزی مسابقه‌ی طرّاحیِ داخلی توسّط مجلّه‌ی هنر معماری و حامیِ محترمِ این مسابقه و تأکید بر سودمندیِ استمرارِ آن در سالهای آینده توصیه می‌نماید تا در مسابقات آتیِ طرّاحی داخلی، فضای زندگی و سکونت، کار، اوقات فراغت، فضاهای نمایشگاهی موقّت و حتّی یکی از عناصر اصلی بناها از لحاظ طرّاحی داخلی به‌تفکیک و جداگانه به مسابقه گزارده شود. همچنین با توجّه به تعداد نسبتاً زیادِ شرکت‌کنندگانْ مناسبت دارد تا برای هر مسابقه یک کمیته‌ی فنّی متناسب با حجم و وسعتِ موضوع مسابقه تشکیل و قبل از قضاوت در صورت امکان ضمن بازدید از طرحهای شرکت‌کننده، با تطبیق طرح‌های مذکور با اهداف مسابقه و بررسی نقشه‌های کاملِ طرح، اطّلاعاتِ لازم را استخراج و در اختیار داوران قرار دهد.

هیئت داوران در خاتمه سه شرکت گروه طرّاحی سون، شرکت ایتال فوم و شرکت لیو تاب را که در امر طرّاحی داخلی و تولید صندلی در کشور فعّالیت می‌نمایند و در این مسابقه نیز حضوری فعّال داشته‌اند، شایسته‌ی تقدیر می‌داند.

بیانیه هیئت داوران

بخش طراحی داخلی

رتبه اول

تقدیر شده

تقدیر شده

تقدیر شده

تمامی فینالیست‌های بخش طراحی داخلی

بخش طراحی مبلمان

رتبه نخست

طرح برگزیده

طرح برگزیده

هیئت داوران بر اساس حروف الفبا

علی خادم‌زاده

رضا دانشمیر

حمید گازر

مهدی مؤذن

کامبیز ناظرعمو

تصاویری از مراسم اختتامیه

تصاویری از روز داوری

حامی انحصاری

بنیان گذار

Go to Top