استودیو پژوهشی رهیافت

نام شرکت/دفتر طراحی: استودیو پژوهشی رهیافت
مؤسس: مهشید معتمد
سال تأسیس دفتر: ۱۳۹۷
آدرس دفتر: شیراز-خیابان اردیبهشت، ساختمان ۵۷
ایمیل دفتر: rahyaft.studio@gmail.com
تلفن دفتر: -07132346398
اینستاگرام دفتر: rahyaftstudio

استودیوی پژوهشی رهیافت مسئله‌ی معماری در بستر شهرسازی را مورد پژوهش و آزمون قرار می‌دهد؛ نقش پارامترهای داخلی و خارجی فرایند معمارانه را در مقیاس‌های مختلف می‌آزماید و ارتباط آن‌ها را با مسائل اجتماعی، اقتصادی، قانونی و مدیریتی و شکل توسعه‌ی شهری بررسی می‌کند. این استودیو دیدگاه انتقادی به موضوعات مربوط به حوزه‌ی معماری و شهر داشته و تلاش دارد تا با آسیب‌شناسی وضعیت کنونی، توان بیان، تفسیر و نقد را در رسانه‌های محلی و ملی ارتقا دهد. رویکرد استودیو در نقد آثار و گفتمان رسانه‌ای، نگرش نوآورانه و نظری-کاربردی است و تلاش دارد تا با همکاری با سایر مراکز و رسانه‌های فعال، دیدگاه عمومی نسبت به جستار معماری را کنش‌گر نماید. هم‌چنین با آزمون و تولید محصول معماری مبتنی بر نظریات نوین، به فرآورده‌ای مبتکرانه دست یابد.

آثار استودیو پژوهشی رهیافت

راه‌های ارتباطی

تلفن‌های تماس: 09173173650
                       071-32346398
ایمیل: Motamed.mahshid@gmail.com
اینستاگرام: rahyaftstudio

ویــلای مــسعودی، اثر نوید مسعودی