استودیو معماری شفیعی

نام دفتر: طراحی استودیو معماری شفیعی
مؤسس: احمد شفیعی
سال تأسیس دفتر: 1388

مانیفست شرکت: آنچنان که باور داریم معماری بسته و خاستگاه رفتارهای اجتماعی و زندگی انسانی است باید بپذیریم که نقش حرفه‌ای معمار در حین دارا بودن اندیشه و فلسفه‌ای عمیق می‌بایست در پاسخگوئی به نیاز مخاطب و کارفرمای خود به روز و کارآمد باشد.
نگاه بی‌طرفانه به هر موضوع طراحی و فاصله گرفتن از بروز شکوه شخصی افکار و شخصیت طراح در پاسخگوئی به خواست و نیاز مخاطب از یکسو و تسلیم نشدن در برابر خواسته‌ها و مطالبات نابه‌جای کارفرما از سوی دیگر به مثابه‌ی راه رفتن بر لبه‌ی تیغی می‌ماند که ضمن حفظ ارزش‌های فکری و هنری طراح می‌بایست به ایفای نقش حیاتی طراحی که ارائه‌ی خدمات و پاسخگوئی به خواسته‌هاست، بپردازد. پس در منظر ما هر پروژه به معنای طرح مسئله و معمای ناشناخته‌ای می‌باشد که در راه رسیدن به پاسخی برای آن بارها و بارها تمامی فاکتورهای مؤثر و حتی تفکرات موجود و راه‌حل‌های طرح را به چالش می‌کشاند.
در اینجا معماری همچون نگارش فیلمنامه‌ای می‌ماند که قدم به قدم می‌بایست در آن گام برداشت و خیال پرداخت تا ادامه مسیر خود را به آرامی نمایان سازد. هرچند به باور ما این فرایند مسیری خطی نیست به هزار تویی می‌ماند که با تلاش فراوان امید به رسیدن منزلگه مقصود را لحظه به لحظه در خیال و باور طراح زنده نگاه می‌دارد.

آثار استودیو معماری شفیعی

بازسازی دفتر فروش مرکزی فولاد کویر

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: اصفهان، خیابان حمزه شمالی، کوچه‌ی ساسان دوم (30و32)، استودیو معماری شفیعی
وبسایت دفتر: www.architecture2606.com
ایمیل دفتر: shafieestudio@architecture2606.com
تلفن دفتر: 03132688756
فاکس دفتر: 03132688756
اینستاگرام شرکت: shafiee.architecture.studio