استودیو معماری بی‌مرز

نام دفتر طراحی: Endlessstudio استودیو معماری بی مرز
مؤسسان: علی جهانیان، آزیتا نیک پی
سال تأسیس دفتر: 1396

مانیفست شرکت: معماری پاسخگویی و هم‌زیستی با هستی‌ها وانرژی‌های موجود و تاثیر گذار است. این انرژی‌ها برگرفته از فرهنگ، اقلیم، بستر، عملکرد و … است، شناخت این انرژی‌ها و تاثیر آن بر فضای معماری می‌تواند مرزهای گوناگونی را ایجاد کند و تاثیر تمامی این مرزها میتواند الگویی از بی‌مرزی را تعریف کند که در ضمن وجود هر کدام وجود دیگری را در برداشته باشد که هم این باشد و هم آن، این خاصیت چندگانه اما پیوسته در واقع نوعی بی‌مرزی بوجود می‌آورد.
به گفته هایدیگر مرز آن است که چیزی از آن، هستی خود را آغاز کند. هستی معماری در برگرفته از هستی‌های گوناگون است محو شدن مرز این هستی‌ها و تعامل بین آن‌ها می‌تواند کیفیت‌های خاص از شکل و عملکرد فضا را تعریف کند.
در پروژه‌های معماری، در دفترمان در ابتدا به دنبال کشف و شناخت از موضوع، خواسته‌ها و تمامی هستی‌های تاثیرگذار بر اثر می‌گردیم و سپس با بررسی چگونگی زیستن هر کدام در کنار دیگری و با محو کردن مرزهای متعدد آنها به وحدتی از کثرت‌ها می‌رسیم.

آثار استودیو معماری بی‌مرز

ویلا حیات

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: مازندران، نور، میدان امام، برج نور، طبقه 4شمالی
ایمیل دفتر: endlessarchitecturestudio@gmail.com
اینستاگرام شرکت: endlessarchitecturestudio