شبیر موسوی، امیررضا فاضل، مهدی کلاهی، استودیو طراحی و ساخت آدمون

استودیو طرح و ساخت آدمون

نام دفتر طراحی: استودیو طرح و ساخت آدمون
مؤسسان: شبیر موسوی، امیررضا فاضل، مهدی کلاهی
سال تأسیس دفتر: 1389
افتخارات و جوایز دفتر:
1) 2A Architizer 2016
2)رتبه سوم بازسازی- معمار 95
3)رتبه اول ساختمان های تجاری- معماری و ساختمان 95
4)رتبه دوم مرمت ساختمان‌های عمومی- معماری و ساختمان 97
5)رتبه سوم مرمت و بازسازی- معمار 98

آثار استودیو طرح و ساخت آدمون

آپارتمان کلاژ، استودیو طراحی و ساخت و آدمون

آپارتمان کلاژ

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: پاسداران، تهران، ایران
وبسایت دفتر: www.admunsudio.com
ایمیل دفتر: info@admunstudio.com
تلفن دفتر: 02122883343
اینستاگرام شرکت: @admunstudio

برج مسکونی ادیب، اثر آتی‌زیست