استودیو طراحی فرنوش چنگیزی

نام شرکت/دفتر طراحی : استودیو طراحی فرنوش چنگیزی
مؤسس/مؤسسان : فرنوش چنگیزی
سال تأسیس شرکت/دفتر : درسال ۱۳۸۷دفتر به نام معمارخانه ثبت شد.
سه سال بعد نام دفتر به کاژه تغییر پیداکرد.همچنان نام ثبتی رسمی دفتر،کاژه ،هست.

مانیفست شرکت :
کارآمدی
خلاقیت
تمایز
این سه، مبانی اصلی نظری در کلیه‌ی پروژه‌های معماری، معماری داخلی و معماری سبز این دفتر می‌باشد که مستلزم به روز بودن دانش معماری، شناخت مصالح و متریال‌های روز و درک صحیح خواسته‌های کارفرماست.
معماری داخلی، ساخت بعضی مبلمان و روشنایی نیز از دغدغه‌های اصلی این دفتر است.

آثار استودیو طراحی فرنوش چنگیزی

ویلای امیری

راه‌های ارتباطی
آدرس دفتر : 
گرگان، خیابان ولیعصر، عدالت ۲۲، ساختمان کسری، طبقه ۴، واحد۱۶
تلفن‌های تماس: 32356638 / 32226638  (017) +98
فاکس شرکت :   32226638  (017) +98                     
ایمیل: Kazhehdesign.office@gmail.com
سایت: www.farnooshchangizi.com
اینستاگرام شرکت: farnooshchangizi

طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گنبد اثر مهندسین مشاور تجیر