اُرگ دریایی و سلام بر خورشید
ماریناپْرویِکْت/نیکولا باشیچ
زادار، کروآسی

Sea Organ and Greeting to the Sun
Marinaprijekt d.o.o./Nikola Bašić
Zadar, Croatia

اُرگ دریایی و سلام بر خورشید، قسمت‌هایی از پروژه­‌ی جامع تغییر شکل منطقه­‌ی زادار هستند. اُرگ دریایی به شکل طبقه­‌هایی طرّاحی شده است که مردم را به پایین آمدن از آنها دعوت می‌­کند. پلّکان‌های سنگی به هفت قسمت تقسیم شده‌­اند. لوله‌­های پُلی‌­اوراتان با قطره‌ای مختلف در زیر این پلّه‌­ها تعبیه شده، که باد به درون آنها جریان می‌­یابد و امواجْ سرعت باد ورودی را افزایش می­‌دهد که نهایتاً باعث تولید صدا می­‌شود. سلام بر خورشید، یک سطح شیشه­‌ایِ مدوّر است به قطر 22 متر که به­‌وسیله­‌ی سلّول‌های فوتووُلتائیک توکار انرژی خورشیدی را به نمایش باشکوهی از نور تبدیل می­‌کنند: صدای اُرگ دریایی توسّط حسگرهایی به طیف‌هایی مختلف نوری تبدیل می‌­شود.

اُرگ دریایی و سلام بر خورشید
ماریناپْرویِکْت/نیکولا باشیچ
زادار، کروآسی

تکمیل: 2008.

تولید: یک قطعه.

کاربرد: اینستلیشن شهری، تولید انرژی الکتریکی.

متریال اصلی: سنگ، شیشه، سلّول‌های فوتووُلتائیک.

مشتری: شهرداری زادار.

مدارک فنی