احیای فضاهای شهری
شرکت طراحی داخلی ک.ویکز

شرکت طراحی داخلی ک.ویکز به جای آنکه بکوشد عناصری شاخص و تکراری، همانند نشانه‌های تجاری، در آثار خود به وجود آورد که بلافاصله معرف کار شرکت باشند، به هر پروژه به چشم اثری متمایز و منحصربه‌فرد می‌نگرد که با توجه به خواسته‌ها، نیازها و شیوه‌ی زندگی کارفرما شکل می‌گیرد. فلسفه‌ی کار شرکت بر پایه‌ی ارتباط صادقانه و مستمر میان طراح و کارفرما استوار است؛ ارتباطی سازنده که موفقیت پروژه در گرو آن است. کیفیت و تمایز هر پروژه، جدا از دامنه و میزان بودجه‌ی آن، همواره مثال‌زدنی است.
محل پروژه: آتلانتا، جورجیا