اتاق فکر و استراحت اساتید، اثر دفتر فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، اثر حامد کامل‌نیا 

مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد اثر حامد کامل‌نیا

اتاق فکر و استراحت اساتید
مرکز توسعه فناوری های پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد

کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد
مشاور: دفتر فنی دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی
طراح: حامد کامل¬نیا
سال ساخت: 1395
گروه همکار: علیرضا خراسانچی،شکوفه شایسته،محمدحسین قاسمی،سمیه جهان¬پناه

عمده فضاهای موجود در کاربریهای آموزشی و پژوهشی فاقد کیفیت فضایی لازم هستند؛ فضاهایی خاکستری و کسل کننده، با نور بسیار کم، بیگانه با محیط طبیعی و مبلمان بسیار شلوغ …که برهم زننده تمرکز بوده و خاصیت گریز از فضا را به مخاطب القاء می کنند. به این موضوع کمبود ها و مضایق شدید مالی نیز اضافه می شود که باید تصمیمات حداقلی ولی تاثیرگذار اتخاذ شود.ا  این فضا که در داخل یک سوله قرار دارد از نظر فضای درون و بیرون بسیار بی کیفیت هستند و حتی دید فضا به بیرون نیز از منظر قابل قبولی برخوردار نیست و لازم بود تا به ایجاد یک منظر درون فضا توجه شود. فضا به سه محدوده تقسیم شده است: اولی فضای اصلی که به عنوان اتاق فکر و تمرکز (قاب آبی)؛ دومی فضای استراحت (قاب زرد) و سومی نیز فضاهای خدماتی (قاب خاکستری).
در این فضا سعی شده با استفاده از عناصر حداقلی به ارتقاء کیفیت فضایی کمک کنیم. حضور درخت به عنوان یک منظر درون فضا، استفاده از دو هاب (Hub) رنگی زرد و آبی و مبلمان مینیمال برای ایجاد یک فضای آرامش بخش و تا حدودی بسیاری برای تامل…شاید همجواری رنگ آبی و رنگ زرد را بتوان به استعاره های سهراب سپهری  پیوند زد: زرد ( زمین) در کنار آبی (آسمان): زمین + آسمان….اتاق آبی خالی به مثابه روان تائوئیست….اتاق آبی نشان حکمت، سلامت فکر و عمل .

معماری معاصر ایران: آموزشی و تحقیقاتی، طراحی داخلی

________________________________________________________

نام پروژه/عملکرد: اتاق فکر و استراحت اساتید / مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته
شرکت/دفترطراحی: دفتر فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
معماران اصلی: حامد کامل‌نیا
همکاران طراحی: علیرضا خراسانچی، شکوفه شایسته، محمدحسین قاسمی، سمیه جهانپناه
طراحی و دکوراسیون داخلی: حامد کامل‌نیا
نوع تاسیسات/نوع سازه: فن کوئل / فلزی
آدرس پروژه: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
مساحت/زیربنا: 95 مترمربع
کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ شروع/تاریخ پایان ساخت: خرداد96 / بهمن96
عکاسی پروژه: شکوفه شایسته
وبسایت/ایمیل شرکت: www.hkamelnia.ir

این پروژه اثری است از دفتر فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر فنی دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
ویلا ی پدری، اثر مسعود فرجیان