اتاق بازرگانی شیراز، اثر مهرداد ایروانیان

اتاق بازرگانی فارس در زمینی به مساحت 2376 مترمربع و زیربنای حدود چهار هزار مترمربع در پنج طبقه احداث گردیده .محل قرار گیری سایت در منطقه خیابان قصردشت است و معماری ساختمان مشخصه یک بنای معاصر بدون پیرایه است و با مصالحی مثل بتون اکسپوز و فلز و شیشه تا ساختاری با برنامه باز بصورت یک مجموعه اداری برپا سازد. این همزیستی عناصر و در راستای آن ارائه شکل بدنبال راه یابی به معنای هتروژن که از خصیصه های زندگی مدنی بعنوان گهواره استاتیک و متعاقب آن تحت نیرو قرار گرفتن بر اثر مهاجرت همه استفاده کننده ها یعنی تاثیر بی پایان در فضا است . بدیهی است که با چنین نگرشی معنای مونوکروم و یا کمترین رنگ ها برای پرانتز کردن همه اتفاقات استاتیک و دینامیک مطرح می شود. ساختمان بدنبال ایده کالا در گردش شکل می گیرد. مفهومی که گریبانگیر همه ساختمانها بطور اعم و این ساختمان بصورت اخذ است.
و طیف وسیعی از احساسات گوناگون درباره انعکاس، نرمی، سفتی، مقیاس، بنا را از قواعد ساختمانی با عنوان معماری به ساختمانی متشکل از اشیاء تبدیل می کند. اشیائی متعلق به طیف گوناگون جمعیت.

معماری معاصر ایران :تجاری        

_________________________________________            

نام پروژه : اتاق بازرگانی شیراز

وب سایت: www.mehrdadiravanian.org
ایمیل: info@mehrdadiravanian.com،

این پروژه اثری است از مهرداد ایروانیان
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار مهرداد ایروانیان در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!