آپارتمان سپید لواسان، اثر شهاب میرزائیان، رامین قدس

ایده طراحی :
لواسان شهری است که ساختار کلی الگوهای خانه در آن ، به شکل ویلا در باغ است . خواسته کارفرما ، احداث یک آپارتمان سه واحدی مجزا برای فروش بود . ایده اصلی ایجاد واحدهای همسایگی مجزا و مستقل بود که در یک ساختار کلی در پیوند با یکدیگر باشند . تراز واحدها با توجه به شیب زمین و نحوه دسترسی برای هر واحد مشخص شد . ورودی واحد همکف ، از سمت گذر مجاور ملک و ورودی واحدهای طبقات بالاتر از بر اصلی مجاور میدان ( که در آینده احداث خواهد شد) در نظر گرفته شد . ورودی طبقه اول به شکل چند پله به سمت بالا و ورودی طبقه دوم با یک شیب راه به سمت آسانسور شکل گرفت تا هر سه واحد دارای ورودی های مستقل باشند.
به علت غیر هندسی بودن زمین ، جهت گیری و طراحی پلان بر اساس زوایای مختلف زمین و نیز دیدهای مختلف در شریانهای اطراف ، در قالب یک ساختار یکپارچه شکل گرفت . برای حل زوایای سایت در پلان ، کلیت ساختمان به شکل دو مربع چرخیده در هم طراحی شد که در یک مربع فضاهای عمومی و در مربع دیگر فضاهای خصوصی قرار گرفت. در زاویه ایجاد شده در داخل پلان ، آشپزخانه به عنوان مفصل فضایی میان عمومی و خصوصی و در فضای خارجی ایجاد شده در این چرخش ، تراس ها به عنوان مفصل میان دو مربع لحاظ شده اند.
نهایتا پله ارتباطی با یک ساختار مجزا در گوشه ساختمان قرار گرفت . قرارگیری این پله به عنوان بخش مهمی از فرم معماری در لبه گرد شمالی سایت به گونه ای پیش بینی شده است که سبب ایجاد حریم برای ملک همسایه نیز باشد . چرخش واحدهای مسکونی و پله بر اساس گردی لبه زمین سبب ایجاد یک شکاف حجمی شده است که تراس های عمیق دو واحد فوقانی در آن قرارگرفته است . نهایتا پوسته پوشاننده پله در ارتباط با ورودی ، سقف و دیوار محوطه به عنوان یک کلیت انسجام بخش به فرم معماری در نظر گرفته شده است.با توجه به احداث میدان در آینده در این سمت ساختمان و چرخش خودرو و ناظران پیاده ، وجود این پوسته سبب ایجاد دیدهای متنوع می شود .
نوآوری و مزایای پروژه:
1- آپارتمان – ویلا:
به علت سابقه ساخت و ساز و الگوهای خانه موجود در لواسان سعی شده است الگوی آپارتمان سه واحده تداعی کننده یک خانه ویلایی و مستقل باشد . ایجاد فرم یکپارچه بیرونی به این منظور لحاظ شده است.
2- حیاط در ارتفاع:
برای استفاده حداکثری از دید و منظر دور ، چرخش فرمی ایجاد شده میان واحد و راه پله سبب ایجاد تراس های عمیق پوشیده از دید معابر اطراف شده است.
3- استقلال حرکتی واحدها :
طراحی به شکلی انجام شده است که ورودی و مسیر حرکتی هر واحد در دل مجموعه به شکل اختصاصی و جداگانه صورت گرفته است .
4- حفظ حداکثری توپوگرافی زمین:
نحوه قرارگیری ساختمان بر اساس شیب طبیعی زمین به گونه ای است که گودبرداری به غیر از لبه شمالی سایت برای ایجاد حیاط خصوصی واحد همکف و استخر انجام نشده است .
5- توجه به دید و منظر و المان طبیعی موجود :
قرارگیری بازشوها بر اساس دیدهای موجود بوده است . قرارگیری ساختمان نیز برای حفظ تک درخت موجود در سایت به گونه ای بوده است که ساختمان به عنوان پس زمینه درخت در حیاط باشد .
6- توجه به گرافیک سایت و طرح های بالادست موجود:
با توجه به شکل چند ضلعی زمین و قرارگیری در کنار شریان های حرکتی مختلف ، ساختمان با لبه های سایت به گونه ای تطبیق داده شده است که در هر جهت پرسپکتیو و منظر مناسبی به وجود آورد . با توجه به طرح بالادست در ایجاد میدان در شمال ساختمان و وجود محور بصری شمالی، فرم و جهت گیری ساختمان در این سو نیز بر اساس دیدهای آتی میدان ایجاد شده است .

معماری معاصر ایران: مسکونی

__________________________________           

طراحی معماری: شهاب میرزاییان – رامین قدس

کارفرما: سعید حسین زاده بنویدی ، بابک شفیعی زاده
محل پروژه: استان تهران – لواسان – کمربندی لواسان -خ حوزه علمیه
همکاران طراحی: محمد ابراهیم تاجیک، حسین زین آغاجی ، کسری شفیعی زاده ، امید محمدی، امیر سیاوش قربانی
طراحی سازه: یعقوب عابدپور
طراحی تاسیسات: آریس شاه میرزاییان
مشاور اجرایی: امیر مهدی مستوری
مجری: سعید حسین زاده بنویدی ، بابک شفیعی زاده
کاربری بنا با ذکر جزییات: آپارتمان سه واحدی مسکونی
سطوح زیر بنا و زمین پروژه: 750 متر مربع – سه واحد 250 متر مربعی، در سه طبقه در زمین 700 متر مربعی
سال طراحی: بهار 1390
سال شروع و خاتمه اجرا: 1390 تا 1393 ( 18 ماه با توجه به فصول سرد و تعطیلی کارگاه)
سازه و تاسیسات بنا به طور کلی: سازه فلزی ، گرمایش پکیج و اسپلیت یونیت

این پروژه اثری است از شهاب میرزائیان
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار شهاب میرزائیان در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!
خانه‌ی آبیِ ملایم، اثر رضا نجفیان، رِنا دیزاین