دکتر سیاوش تیموری با سخاوتمندی تمام این آرشیو را به دانشنامه اهدا نموده‌اند. آرشیو شامل موارد ذیل است:

  • تصاویر شخصی دکتر سیاوش تیموری
  • عکسهای دوران جوانی تحصیل جناب دکتر تیموری
  • مدارک تحصیلی و گواهی‌های علمی
  • آثار نقاشی و هنری
  • تصاویر آثار اجرا شده
  • نصاویر آثار مشترک اجرا شد در خارج از کشور

لازم به ذکر است که فایل کیفیت بالای این آرشیو در دفتر دانشنامه ذخیره  و قابل ارائه به محققان ارجمند است. برای این مهم از فهرست بالای سایت به گزینه‌ی کمک‌های ما به شما مراجعه نمایید.