ساختمان بانک مسکن، شعبه‌ی نارمک اثر محمد مهدی ذاکری (استودیو معماری Z)، برگزیده در بخش معماری فضاهای عمومی اولین دوسالانه معماری و معماری داخلی ایران

ساختمان بانک مسکن، شعبه‌ی نارمک اثر محمد مهدی ذاکری