بازسازی خانه‌ی امینی اثر فرزاد رستمی ­فر، برگزیده­ ی بخش معماری داخلی فضاهای مسکونی، اولین دوسالانه‌ی معماری و معماری داخلی ایران

بازسازی خانه‌ی امینی اثر فرزاد رستمی ­فر (شرکت مهندسین