گروه طراحی امرداد

نام دفتر طراحی: گروه طراحی امرداد
مؤسس: کامران کوپایی
سال تأسیس دفتر: 1385
افتخارات و جوایز:
1) دو اثر برگزیده در مسابقه معماری کوشک جهانی – سال 1385
2) اثر برگزیده مسابقه موزه فرش – سال 1386
3) رتبه سوم در نخستین جایزه معماری داخلی ایران مجله معماری ساختمان سال 1386
4) تقدیر شده در مسابقه معمار سال 1387
5) تقدیر شده در نخستین مسابقه طراحی داخلی هنر معماری سال 1388

آثار کامران کوپایی

خانه شماره هفت

گالری آزیدهاک

راه‌های ارتباطی

تلفن همراه: 09133130085
ایمیل: Kamran.arch@gmail.com
اینستاگرام: @kamrankoupaei و @amordadco
وبسایت: www.amordadco.com
آدرس دفتر: اصفهان، چهارباغ بالا، مجتمع کوثر، طبقه 5، شماره 723

ایمیل دفتر: Kamran.arch@gmail.com
تلفن دفتر: 03136204028
فاکس دفتر: 0316204765