گالری بازار اثر صفار استودیو

در جستجوی فضای گمشده میان آسمان، معماری و شهر
معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته‌اند که جسم و روح. آن دسته از فضاهایی که تنها از طریق نور روشن می‌شوند، نمی‌توانند به درستی جریان زندگی را درون خود به تصویر بکشند. از این‌رو، حضور همواره نور در فضا را به مانند دمیدن روح در کالبد جسم، برای ایجاد معنایی فراتر از روشنایی می‌توان دانست.
یکی از مهم‌ترین تأثیرات تعریف فضا در معماری ایران، بهره‌گیری از سایه با ایجاد نهاز یا نخیز (عقب‌رفتگی یا جلو‌آمدگی) در جداره‌ی نما و یا ورودی در تقابل با شهر است که وجود خورشید و نور اهمیت ویژه در شکل‌گیری این مهم ایجاد می‌کند.
در معماری سنتی ایرانی، ورودی بنا این قابلیت را داراست که علاوه بر کارکرد متعارف در ارتباط بصری و ادراکی بین فضای شهری و نظام فعالیت‌های درونی بنا، حس ارتباط و دعوت‌کنندگی را تشدید ساخته و به عنوان معیاری برای تشخیص هویت بنا به شمار آید.
در فضاهای معماری سنتی ايراني به‌خصوص بازارهای ایران، نور طبیعی همواره جهت‌دهنده بوده است و این هدایتگری و ریتم، نقش به‌سزایی در تحول و توالی فضاها ایفا کرده است. در این فضاها تأمل در نحوه‌ی ورود نور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به فضا، مکان‌یابی روزنه‌های ورود نور در در بدنه‌ها و آسمانه‌ها (سقف)، گزینش مصالح و همچنین میزان بازتاب نور در کالبد درونی بنا، ایجاد سایه‌روشن‌های عمیق فضاهای درونی، همواره در جهت دعوت‌کنندگی، مسیریابی، هدايت و کنترل حرکت از فضايي به فضای ديگر بوده است. در اين گونه فضاها، شدت نور و تاريكی‌ست كه ميزان اهميت و کارکرد مسیرها و فضاها را مشخص می‌كند. میزان شدت شعاع‌های تأبیده شده‌ی نور به درون فضا، افراد را به سمت مسیرهای خروج یا ورود هدایت می‌کردند که در خوانش و دعوت‌کنندگی نقشی حیاتی ایفا می‌کرده است.
نور می‌تواند به ساختار موجود در فرم وضوح ببخشد.
نور طبيعي در معماري‌سنتي فضاهای عمومی و مسکونی ایران بیشتر از آسمان دریافت شده که به صورت کلی نیز می‌توان گفت زوایای دید انسانی در معماري سنتي بیشتر به سمت آسمان و همگرا بوده و موجب تمركز گشته است. در طراحی این پروژه تلاش گشته، تا با بهره‌گیری از معماری بومی و با جستجو در عناصر شکل‌دهنده‌ی از یاد رفته در معنای فضا در بازار سنتی ایرانی، وحدتی میان معماری معاصر امروز و دیروز ایران برقرار کند تا پاسخ‌گوی نیاز انسان امروز باشد.

و من الله توفیق

معماری معاصر ایران : فرهنگی، هنری، مذهبی، ورزشی

_______________________________________           

نام پروژه : گالری بازار

این پروژه اثری است از صفار استودیو
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار صفار استودیو در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!