پروژه‌ی کاشانه، اثر احمد ابریشمی

پروژه‌ی کاشانه

ایده‌ی اولیه‌ی پروژه بارگذاری بر روی سایت بر اساس تقسیم‌بندی ساختمان به دو بخش شمالی و جنوبی است، به نحوی که واحد‌های شمالی نیز تا حد امکان دید به بخش جنوبی سایت داشته باشند. از این رو تراکم در مرکزیت پروژه و فضای خالی در سمت شرق و غرب بنا، امکان دید واحدهای شمالی از این فضای تهی در طرفین به جنوب سایت را خواهد داد.
طراحی واحدهای مسکونی با توجه به دو شیوه‌ی «خود مراقبتی» و «فاصله‌گذاری حداکثری» خانه از فضای بیرون در دوران پس از کرونا صورت گرفته است. برای این منظور دیاگرام خانه‌های دو حیاطه (حیاط بیرونی و اندرونی) در معماری مسکونی فلات مرکزی ایران می‌تواند پاسخی تاریخی به نیاز امروز باشد. حرکت از محله تا خانه با فیلترهای ورودی، دسترسی‌های عمودی و افقی و سپس حیاط بیرونی، و در انتهای خانه از یکدیگر جدا می‌شوند و در پس خانه یک حیاط اندرونی وجود دارد که می‌تواند فضایی شخصی در ارتباط با بیرون برای دوران خانه‌نشینی محسوب شود.
به منظور سهولت در دسترسی برای تعمیر و نگهداری فضای سبز حیاط اندرونی توسط مجموعه‌ی نکسا، دو حیاط بیرونی و اندرونی به یکدیگر متصل شده‌اند تا برای ورود به حیاط اندرونی لزوما نیاز به عبور از خانه نباشد.
تمامی ورودی واحدهای مسکونی از حیاط بیرونی خواهد بود و این حیاط‌های بیرونی در مجاورت دو فضای خالی شرقی و غربی که غیر قابل بارگذاری هستند، روبروی یکدیگر قرار خواهند گرفت تا ارتباط بصری و کلامی همسایگان در دوران پساکرونا توسط این حیاط‌های بیرونی تحقق یابد و این فضای غیر قابل بارگذاری را به یک محور زنده در پروژه تبدیل کند.

معماری معاصر جهان: مسکونی

_______________________________________

مدیرعامل: احمد ابریشمی

مدیر و سرپرست گروه طراحی: مانی ابریشمی

دفتر-شرکت: مهندسان مشاور اثر

طراح: میلاد قجربیگی

همکاران طراحی: محبوبه قاسمی، مهتا نیک، سپیده شریعتمداری، پرشیا مرادی، کیانا راستی، نیما حبیبی، آرش مودب، سروش باقری

گروه سازه: مانی ابریشمی

گروه تاسیسات مکانیکی: هادی مینائی

گروه تاسیسات الکتریکی: حامد نیکخو

ارائه بصری: آرش مودب

انیمیشن: سپیده شریعتمداری

گرافیست: متین امین