ویلا قصرالدشت، اثر گروه معماری اشعری و همکاران

ایجاد کمترین دخل و تصرف در محیط باغ و سازگاری با عناصر موجود در سایت، اصلی‌ترین چالش‌های این پروژه به حساب می‌آمد. لذا سعی شد بدون جابه‌جایی و حذف عناصر موجود در باغ همچون درختان، استخر آب، فضاهای تهی و … و همچنین با ایجاد پرسپکتیوهای متفاوت در باغ و عناصر متفاوتی چون حوضچه نیلوفر آبی (بکاربردن عنصری از جنس خود باغ)، پل‌ها (معلق شدن انسان در پیاده‌راهی شفاف در محیط باغ) و مسیرهای حرکتی مابین فضاهای مختلف سایت (بازی انسان بین فضاهای باز و نیمه باز باغ) پاسخی برای این چالش‌ها باشد. خلق فضاهای نشستن با کیفیت‌های متفاوت (نشستن روی آب، نشستن درون زمین، زیر آب، زیر آسمان و کنار درختان) تلاشی برای از بین بردن مرزهای بین انسان و طبیعت و ارتباط تنگاتنگ درون و بیرون بنا بود.

معماری معاصر ایران : ویلایی، مسکونی،طراحی داخلی

_________________________________________             

نام پروژه: ویلا قصرالدشت
عملکرد مسکونی: تک واحدی – ویلایی
معماران اصلی: امیرحسین اشعری
کارفرما: زهره دستانی
همکاران طراحی: زهرا جعفری
تهیه نقشه های فاز 2: زهرا جعفری، مصطفی یکترزاده
آدرس پروژه: شیراز
طول جغرافیایی: 52.475467
عرض جغرافیایی: 29.670866
طراحی و دکوراسیون داخلی: امیرحسین اشعری
تاریخ طراحی: 1396
مشاور گرافیک: زهرا جهفری

این پروژه اثری است از گروه معماری اشعری و همکاران
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار گروه معماری اشعری و همکاران در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!