واحدهای مسکونی مجموعه‌ی صنعتی بندرعباس
معماری از بیـژن شـافعی
بندر عباس، 1369-1367

واحدهای مسکونی مجموعه‌ی بندرعباس همراه با ساختمان‌های اداری و رفاهی این مجموعه حدود بیست سال پیش در نزدیکی اسکله‌ی شهید رجایی، در 25 کیلومتری بندرعباس، در جاده ای موسوم به کشتی‌سازی طراحی و ساخته شد.
چهار واحد مسکونی در منتهی‌الیه قسمت شمالی سایت به دور از فعالیت‌های صنعتی استقرار یافته‌اند. واحدها با دسترسی مستقل از خارج سایت و به شکل تیپ و در دو طبقه طراحی شده‌اند و هردو واحد یک فضای همسایگی را ایجاد می‌کنند. حیاط ورودی با دیوارهای واحدها محصور شده و سایه‌ی مناسبی پدید آورده است. طراحی واحدها به گونه‌ای است که هم فضاهای اصلی و هم فضای سرویس‌های بهداشتی با بیرون‌زدگی از لبه‌ی اصلی ساختمان از کوران و تهویه‌ی طبیعی برخوردار باشند. در طراحی فضاهای داخلی تفکیک لازم در نظر گرفته شده است. فضای مهمان و پذیرایی در طبقه‌ی اول همراه با آشپزخانه و انبار و فضای نشیمن خصوصی و خواب در طبقه‌ی دوم پیش‌بینی شده است. ورودی واحدهای مسکونی با ایجاد مکان سرپوشیده و سایه، اصالت محلی و منطقه‌ای خود را حفظ کرده و در بالای آنها فضای بهارخوابها برای ساکنان در شب در نظر گرفته شده است. این بار ایوان‌های بیرون‌زده، ارزش‌های دیروز را با نگاهی جدید، محل استقرار دستگاههای تهویه کرده است.

واحدهای مسکونی مجموعه‌ی صنعتی بندرعباس

________________________________________________

طراح: بیژن شافعی
سازه: شهرام رحمانیان
تأسیسات: محمدتقی لطیفیان
پیمانکار: امانی ـ شرکت بار و انبار
کارفرما: شرکت گسترش خدمات بازرگانی
عکس‌ها از: فرهود حقی
محل اجرای پروژه: بندر عباس
سال ساخت: 1369-1367

خانه‌ی هفت ماه (دفتر طرّاحی)
www.7moonshouse.com
bijan_shafei@hotmail.com

یی

مدارک فنی