میز ناهار خوری طبیعت، لوستر پرنده

نام پروژه: میز ناهار خوری طبیعت، لوستر پرنده، میز رزین
عملکرد: ست میز ناهار خوری/ روشنایی
معماران اصلی: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
تهیه نقشه‌های فاز 2: امید کامیاب شندی
آدرس: نیاوران
اجرای پروژه: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
طراحی سازه: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
اجرای سازه: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
نوع سازه: 1- تخته های چوبی/استیل/سیمان– 2- اسکلت لوستر/درختچه/پرنده های مصنوعی/کریستال– 3- سیمان/پایه های چوبی(دسته پله)/رزین/ورق مسی
سرپرست کارگاه: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
نظارت پروژه: امید کامیاب شندی و پریا سید جواد جواهری
تاریخ طراحی: آبان سال 97
تاریخ شروع ساخت: فروردین سال 98
تاریخ پایان ساخت: مرداد سال 98
عکاسی پروژه: آقای خلیلی
مبانی نظری: طبیعت گرایی/پایدار/تغییرکاربری/حذف دورریزها

میز رزین

این پروژه اثری است از معماران آراه
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار معماران آراه در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!