سردر ورودی کارخانه فولاد امیرکبیر

– در طراحی این پروژه سعی شده فعالیت کارخانه و پروسه تولید آن در طرح ورودی به نمایش گذاشته شود. در خط تولید کارخانه فولاد امیر کبیر مقاطع چهارگوش ( بیلت ) به آرماتور با سایزهای مختلف تبدیل می شود، در پروسه طراحی مقطع اول به صورت مستطیل و در مقطع آخر منحنی شکل می باشد. از پروسه تبدیل این دو فرم به یکدیگر ( مورف کردن ) فرم و مقاطع میانی به وجود آمده است.
پس از تولید فرم، این حجم از مکعب مستطیل اولیه کم شده و ایجاد یک فضای تهی میانی می کند.
برای تاکید بر محصول نهایی کارخانه ( آرماتور ) المان های لوله ای شکل در جهت تغییر فرم جانمایی شده تا علاوه بر جهت دار کردن پروژه، مقیاس را نیز مشخص کند.

نام پروژه : سردر ورودی کارخانه فولاد امیرکبیر
کارفرما: شرکت فولاد امیرکبیر
طراحان: ساراکلانتری، رضا صیادیان، اسماعیل طلایی
همکاران طراحی: حمیدرضا رزم آریا، ایمان دانشور، رعنا صفاری
سازه: فرهادگرمچی
اجرای فلزی: محمد اطهری
محل پروژه: رشت، شهرک صنعتی
ایمیل: info@tdcoffice.com
سایت: www.tdcoffice.com

این پروژه اثری است از دفتر معماری تداوم پویا
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار دفتر معماری تداوم پویا در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!