دفتر معماری موسوی و همکاران (MA Office)

نام دفتر طراحی: دفتر معماری موسوی و همکاران (MA Office)
مؤسس: سید جلیل موسوی
سال تأسیس دفتر: 1391
افتخارات و جوایز دفتر به همراه سال دریافت:
1) پروژه ی تقدیر شده هیئت داوران در مسابقه ی جایزه ی معمار – پروژه ی کیلی – 1392
2) کسب رتبه ی سوم در مسابقه ی دو سالانه ی معماری ایران – پروژه ی کیلی -1393
3) فینالیست مسابقه ی جایزه ی معمار – پروژه ی مسکونی آزاد – 1395
4) کسب رتبه ی سوم در مسابقه ی جایزه معمار – پروژه ی کاشی تبریز – 1396
5) منتخب هیئت داوران جایزه ی میرمیران – 1398

مانیفست شرکت: دفتر معماری موسوی و همکاران با تکیه بر کوشش اعضای خود و همفکری با کارفرمایان بر این باور است که معماری پدیده ای است حامل زندگی و مولد دانش آن. تمرکز بر ارتباط با زندگی امروزی و همپیوندی با ویژگی‌های مکانی، موضوع اصلی معماری از نگاه این دفتر می‌باشد.

آثار موسوی و همکاران (MA Office)

کیلی

راه‌های ارتباطی

آدرس دفتر: همدان. خیابان بین النهرین. پایین تر از حسینیه بختیاری ها. جنب شیرینی مسعود. ساختمان ایرانیان . واحد 4. دفتر معماری موسوی و همکاران
ایمیل: Architects.mousavi@gmail.com
تلفن: 08138253007
08138253008
اینستاگرام شرکت: mousavi_architects