دانشنامه هنرمعماری، پایگاهی آنلاین برای معرفی معماری ایران است. معماری معاصر ایران که مشتق از مفاهیمی همچون معماری پهلوی، معماری مدرن، معماری تلفیقی، معماری دفاعی، معماری پست مدرن، معماری عصر دیجیتال، انفجار رسانه‌ها و جهانی شدن است در این بین از اهمیتی دوچندان برخوردار می‌باشد. این دانشنامه به ابتکار گروهی کوچک از فارغ التحصیلان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد معماری در ایران بنیان گذاشته شده است که اغلب تحت حمایت و هدایت واحد تحقیق و توسعه‌ی مؤسسه فرهنگی هنری هنرمعماری بودند. این گروه با نگاهی نوآورانه و استارت‌آپ محور، دانشنامه را ساختند تا شکاف آگاهی و دانش بوجود آمده بین هسته‌های علمی و رسانه‌ای فعال در ایران مرتفع شود.