خانه دانشگاه اصفهان

نام پروژه: خانه دانشگاه اصفهان
اثر: علی‌اکبر صارمی

این پروژه اثری است از مهندسین مشاور پادیر
برای مشاهده‌ی مشخصات و دیگر آثار پادیر در دانشنامه کلیک کنید.

مشاهده!