دانشنامه خود فراتر از محدودیت‌های جغرافیایی و ایدئولوژیک می‌داند. هر فرد یا رویداد یا اندیشه‌ای از نظر ما ارزش ثبت در تاریخ را دارد. برای اینکه شما نیز در دانشنامه حاضر باشید کافیست با ما تماس بگیرید؛ ایمیل بزنید؛ یا نامه بنویسید. ما آماده همکاری هستیم.

02188342960

aoaholding@gmail.com